Sv: Viggbyholmssmällen 1977, Möte vid obevakad driftplats enl 100 § i 1947 års S

(Lars-Henrik Eriksson | 2002-03-31 10:03)

Som ett svar på: Sv: Viggbyholmssmällen 1977, Möte vid obevakad driftplats enl 100 § i 1947 års SÄO skrivet av Rolf Segelström den 30. mar 2002 16:53:01:

>>1) I en tråd ("Strängnäs") som fördes den 22-23 januari i år debatterades tågs möjlighet att vända utan att befinna sig inom en station.
>>Därvid berördes en dödsolycka på Roslagsbanan 1977, då två tåg kolliderade mellan Hägernäs och Viggbyholm. Känner någon till närmare omständigheter om denna olycka (namn, orsak, utredningsresultat, vidtagna åtgärder e.dyl.)? Vad kallades den? (Namnet ovan är en gissning från min sida.)
>>Olyckan saknas tyvärr i den mycket intressanta listan över svenska järnvägsolyckor.
>>2) På sidan Järnvägsolyckor i Sverige omtalas en dödlig kollission mellan en rälsbuss och ett lokalgodståg på linjen Akkvare-Arvidsjaur den 28 mars 1956. Olyckan berodde enligt sidan på att den ene föraren glömt att man skulle genomföra ett möte på den obevakade driftplatsen Akkavare enl 100 § i 1947 års SÄO.
>>Vad var detta för regel? Hur tillämpades den i praktiken? Gick det först anlända tågets förare ut, lade om infartsväxeln till sidotågvägen, körde in och lade om växlarna för att det senare tåget skulle kunna köra igenom på huvudtågvägen? Stationsautomaten var väl knappt påtänkt när 1947 års SÄO skrevs?
>>Jag antar att denna form av möte förbjöds i 1959 års SÄO. Korrekt?
>>3 Finns det några böcker utgivna angående järnvägsolyckor i Sverige eller norden?
>>Eder signaltomte,
>>Anders
>Viggbyholmsolyckan var lite speciell och hade inget med §100 att göra.
>Hägernäs Hållplats dit det norrgående persontåget var på väg låg inom Viggbyholms stationsområde.
>Den yttre infartssignalen låg under motorvägsbron innan Hägernäs hållplats(sett från Rydbo). Den inre låg i kurvan efter Hägernäs hållplats(sett från Rydbo).
>Arbetsfordonet, som kom från Rydbo, hade fått order att stanna vid infarten Viggbyholm. Personalen på arbetsfordonet tolkade det som den inre infatssignalen (som ju står vid Viggbyolms station) och passerade då den yttre, som var stationsgräns. Samtidigt avgick persontåget, som hade kör i den inre utfartssignalen i Viggbyholm mot Hägernäs och kollissionen var ett faktum mellan Viggbyholms station och Hägernäs hällplats(som låg inom Viggbyholms stationsområde). Arbetsfordonet körde felaktigt mot rött i den yttre av två infatssignaler.
>Hoppas ni förstår.
>Hälsningar: Roffe S

Hägernäs hade tidigare legat utanför Viggbyholms station och det som vid olyckstillfället var yttre infartssignal hade då varit blocksignal. Föraren på arbetsfordonet hade alltså glömt att stationsgränsen flyttats och körde - enligt sin tro helt korrekt - mot rött.