Borstahusen-Säbyholms järnväg

(Farbror Fabian | 2002-04-06 15:28)

För en tid sedan var det någon som frågade efter info om f.d. Borstahusen-Säbyholms järnväg.I boken "Historien om en
stad", vilken handlar om Landskrona, hittade jag nyligen några ytterligare uppgifter. Sammanfattningsvis framgår att banan byggdes 1884 och var 1,5 km lång.Den användes för att transportera betor vilka huvudsakligen kom från Ven.Betorna kom med båt till hamnen i Borstahusen.Fram till l921 drevs banan med hästkraft därefter med ett Montania lok.Det hus som fortfarande finns kvar i Borstahusen var inget lokstall vilket man lätt kan tro.Det var istället ett pumphus som användes för att pumpa upp allt vatten som krävdes för att tvätta betorna.Banan som kallades "skenan" hade en viktig social funktion.Barn som bodde i fiskeläget kallade sig "norrbaggar" respektive "sydbaggar" beroende på vilken sida av skenan de bodde.De korsade ogärna skenan.

Bananan var en decauvillebana.Den hade en mötesplats strax öster om Borstahusen. Loket gick med sex lastade betvagnar mot sockerbruket och kunde ta 12 tomma vagnar mot Borstahusen. En liten mängd betmassa forslades även mot Borstahusen.

Trafiken på banan upphörde i slutet av 1930-talet.På ett flygfoto från 1938 är hamnen asfalterad och spåren finns inte kvar.Enligt boken låg syllarna kvar länge längre upp men idag är det nog svårt att överhuvudtaget hitta något som påminner om banan.

Den enda bild som tycks finnas från banan är den bild som publicerades i PV som en bildgåta den 28/2.


Sv: Borstahusen-Säbyholms järnväg - Lars-Gunnar Branås - 2002-04-07 00:16