Sv: Timmerbanan Stora Bör-Östersilen

(Hans Keller | 2003-01-27 17:04)

Som ett svar på: St. Bör och Ö Silen Järnväg? skrivet av Kirby Vincent den 27. jan 2003 09:28:36:

Banan byggdes som hästbana 1887 och var i drift till 1950. Ursprunglig spårvidd 762 mm som ändrades i mitten av 1920-talet till 790 mm. Samtidigt lade man in kraftigare räls och anskaffade det första hembyggda "motorloket", det med motor från en T-ford. På 1930-talet tillkom ytterligare ett "motorlok" försett med en motor av märke Buick. Vagnarna var tvåaxliga "timmertruckar".

Last förekom i princip bara i riktning från Stora Bör till Sillebotten, som banans ändpunkt vid Östra Silen heter.
Timret avverkades i skogarna runt Stora Bör, och flottades i sk mosor till banans norra ändpunkt. Ursprungligen användes segel och rodd för flottningen, men under de senare årtiondena sattes ångbogseraren Gustafsfors VI in på sjön.

Stockarna lastades på banans vagnar genom att dessa kördes ut på ett spår i sjön, varefter man "flottade" in stock efter stock på vagnen. Vagnen drogs sedan upp på torra land, och sändes ned till Sillebotten. På hästbanetiden drogs tomvagnarna upp till Stora Bör av hästkraft, men fick rulla lastade tillbaka till Sillebotten. Efter motoriseringen kördes tåg med lok i bägge riktningarna.

I Sillebotten slutade spåret uppe på en berghylla ovanför Östra Silen. Här vältes stockarna i sjön igen och formerades till nya mosor som drogs vidare till industrien.

Efter nedläggningen 1950 (lastbilar tog över) revs spåret upp och detta och en del vagnar såldes. Kvar vid banans "huvudstation" i norra änden vid Stora Bör blev dock lokstallet/verkstaden kvar med de bägge loken. Dessutom en del spår och några truckar.

Sommaren 1977 hämtades dessa relikter av JÅÅJ, samtidigt som en dykarklubb sökte av botten vid banans ändpunkter. Enligt uppgift i bygden skulle vid några tillfällen vagnar ha skenat iväg ut i Östra Silen. Tyvärr var dock djupet vid platsen alltför stort, så det gick inte att fridyka ända ned till botten. Uppgiften är alltså ännu obekräftad.

Motorn till "T-fordsloket" finns fö kvar, en veteranbilsägare tog hand om den innan JÅÅJ hann fram!

Skrovet till Gustafsfors VI skall ursprungligen ha sänkts i Stora Bör efter motorns urtagande./HK