Liljeholmens gamla stationshus - en beskrivning

(Mr G | 2003-02-17 20:34)

Ur Brännkyrka hembygdsförenings tidskrift har jag hämtat följande. Utgiven 1971, så en del har förstås hänt sen dess.

"År 1910 påbörjades uppförandet av ett nytt stationshus, som blev färdigt i september 1911. Detta var beläget uppe vid Södertäljevägen med två våningar mot gatan och tre våningar mot bangården. Det var en pampig byggnad i rött tegel. En gångbro över spåren ledde till SJ huvudverkstad med trappor ned till verkstaden och till plattformen. En trappa upp fanns bostäder för stationsinspektoren och förste stationsskrivaren om fem resp fyra rum och kök. Källarvåningen inrymde expedition för överbanmästaren, manskapsrum, tvättstuga, mangelbod mm. I maj 1927 flyttades biljettförsäljningen, resgodspolletteringen och telegrafexpeditionen ned till tågklarerarekuren på plattformen och ilgodsexpeditionen sammanslogs med fraktgodsexpeditionen i den nya godsmagasinsbygnaden. Genom dessa omflyttningar blev vissa lokaler i stationshusets gatunivå obehövliga, varför fem rum uthyrdes till AB Göteborgs Bank fr o m mars 1928."

"Sedan Liljeholmen upphörde att vara järnbvägsstation blev flera utrymmen i stationshusets södra ände disponibla varför dessa uthyrdes till AB Stockholmssystemet för utminuterings- och lagerlokaler. I samband med den nya dubbleringen av Liljeholmsbron och förberedelsearbetena för tunnelbanebygget med därav följande behov av mark för omläggning av gatusystemet vid Liljeholmsbrons södra ände revs den vackra stationshusbyggnaden år 1956. Godsmagasinsbyggnaden på nedre planet finns dock alltjämt kvar."


Sv: Liljeholmens gamla stationshus - en beskrivning. Synpunkt - Björn Stråhle - 2003-02-17 22:38