Sv: Fråga med anledning av flygfoto över Hagalundstunnlarna

(Kenneth | 2003-06-19 20:15)

Som ett svar på: Fråga med anledning av flygfoto över Hagalundstunnlarna skrivet av BD den 19. jun 2003 20:00:03:

>I boken (tror titeln är så) "Flygfoto Stockholm" finns på sid 78 en bild av tunnlarna genom hagalundsberget.
>I södra änden kan tre dubbelspåriga tunnlar och en enkelspårig tunnel ses.
>Vart tar den enkelspåriga tunnelns spår vägen?
>Används spåret?

Ja, spåret används om än inte i större omfattning. Inne i berget går det spåret ihop med det närmsta spåret i den närmsta dubbelspåriga tunneln. Avsikten är (var) att godståg ska kunna ankomma och avgå från spår som finns både öster och väster om växlingsvallen i Tomteboda utan att behöva korsa övrig trafik./Kenneth