Sv: Tidtabellen

(Claes Thure Moberg | 2004-04-11 21:55)

Som ett svar på: Tidtabellen skrivet av Bertil Edner den 11. apr 2004 21:00:53:

>Tilläggas kan att tidtabellen inte var någon höjdare för lokala resor längs älven. Numera är den något bättre.

Går man tillbaka till 60/70-talen så gick rälsbussarna från Övertorneå direkt till Haparanda. De två tåg om dagen som hade förbindelse med Boden delades i Karungi så att ena vagnen gick till Happis och den andra till Boden.

Den sydligaste delen Karungi-Haparanda var också den där det bodde mest folk. Trots detta existerade det knappt något lokalt resande. Skulden till detta ligger hos samma instans som såg till att järnvägen till Övre Norrland byggdes inne i skogen långt från alla tätorter. Jag talar om Generalstaben.

När det gäller sträckan upp till Luleå men också vidare mot Haparanda så var motiveringen att banan måste byggas så långt in i land att den tidens största krigsfartyg inte kunde skjuta med kanon mot banan. Olyckligtvis hade man ganska snart uppfunnit både bättre kanoner och flygvapen så motiveringen föll.

När det gäller sträckan Karungi - Haparanda så tvingade man igenom att banan skulle byggas så långt från älven att den inte kunde utgöra en lämplig etapplinje för en fiende som anföll över älven. Eftersom bebyggelsen ligger utmed älven kom banan att ligga obekvämt till. Speciellt om man jämför med landsvägen. Detta gjorde att en driftig entrepenör tidigt startade Karungibussen, som gick Haparanda-Karungi och hade vändpunkt i norra delen av byn ganska nära Lövhedens hållplats. Den fyllde behovet av lokal transport på den sträckan.

Sträckan Karungi-Skogskärr-Korpikylä låg också en bit från bebyggelsen medan resten Risudden-Övertorneå gick där folk faktiskt bodde.