Sv: Regina vs X2000

(Daniel Nordling | 2004-07-29 20:31)

Som ett svar på: Regina vs X2000 skrivet av Lars Boman den 29. jul 2004 13:10:12:

>Regina har inte korglutning, men ändå körs fordonet upp till 200 kmh. Hur går detta ihop? X2000 körs ju exempelvis med sänkt hastighet om korglutningen inte fungerar. Kan det vara så att Regina har en smartare profil som gör att krafterna känns mindre? För korglutning är väl egentligen bara en "lyx" för resenärerna? Eller, vad sägs?

Hastigheten styrs i första hand av banan (korglutningen är ganska onödig på rakspår), i andra hand av fordonets spårkrafter. Inget dera är egentligen kopplat till korglutningen, som är en ren komfortfråga (för övrigt går X2000 i 200 km/h även med avstängd korglutning).

Däremot kan vissa fordon få gå med ett visst procentuellt hastighetsöverskridande i kurvorna, man delar då in fordonen i tre kategorier A, B och S. Kategori A är fordon som inte får gå med något hastighetsöverskridande alls, exempelvis Y1 och X3. Kategori B tillåter 10-15% hastighetsöverskridande, detta gäller för motorvagnar och personvagnar med låga spårkrafter (märkta med B eller M) exempelvis X10-14 och X50-53. Kategori S tillåter 30% hastighetsöverskridande, gäller för närvarande bara X2(000).

För att minska spårkrafterna brukar man antingen göra fordonet lätt, eller utrusta det med mjuka boggier. Fordon med mjuka boggier (M) skulle i teorin kunna gå med 30% överhastighet, men av komfortskäl nöjer man sig med 10-15%. Reginatågen är, om jag inte minns fel, utrustade med mjuka boggier.

Till sist kan nämnas att många nybyggda banor (exempelvis Arlandabanan, Svealandsbanan och delar av Västkustbanan) är byggda för A200/S250, vilket är anledningen till att Arlanda Express fordon (X3) kan köra i 200 km/h utan mjuka boggier eller korglutning.

/Daniel


Sv: Regina vs X2000 - Michael Arnold - 2004-07-29 22:59