Sv: Tillägg till listan över tyngre motorvagnar byggda efter 1930

(Hans Broman | 2005-01-08 20:35)

Som ett svar på: Sv: Svenska järnvägars tyngre motorvagnar, byggda efter 1930, ej el skrivet av Hans Broman den 08. jan 2005 17:02:52:

---
>Jag tar mig friheten att hoppa över begränsningen till skånska järnvägar och har försökt leta fram förbränningsmotorvagnar, byggda efter 1930, som har ägts av svenska järnvägar. Jag bortser då från fordon med tjänstevikt upp till 20 ton. (Y6 m fl har 19 ton.)
>Tacksam för rättelser och kompletteringar från andra läsare. Vad gäller SJ-littera anger jag bara ett fordons sista littera vid SJ. Årtalen för ett fordons SJ-tid gäller bara tid som trafikfordon. En del motorvagnar byggdes därefter om till tjänstevagnar utan motor.
---

Jag kom på att jag hade missat några motorvagnar på listan.

För det första några, som jag tror, tvåaxliga motorvagnar från Kalmar Verkstad. Knappast de modernaste på sin tid. Tjänstevikten har jag ingen uppgift om, men jag gissar att den är över 20 ton, så att dessa motorvagnar bör stå med i listan:
KVAB 1931, YEJ 1-2, SJ Xg3 457-458 (vid SJ 1941-45)
KVAB 1933, SJ XDg2 305-306 (vid SJ 1933-45)
KVAB 1931, 891 mm, KBJ 51, SJ Xg4p 431 (vid SJ 1940-45)
KVAB 1935, 891 mm, KBJ 52, SJ XG1p 432 (vid SJ 1940-45 och 1948-55)
KVAB 1936, 891 mm, KBJ 53, SJ X1p 433 (vid SJ 1940-45 och 1948-55)
KVAB 1935, 891 mm, KTsJ 60, SJ X2p 459 (vid SJ 1941-45 och 1948-55)

Vidare två motorvagnar som tillverkats vid HHJ verkstad i Helsingborg, utöver en liknande som tillverkats redan 1930 och därför ligger utanför listan:
HHJ vst 1933, HHJ 57, SJ X2 426 (litterat verkar bekantsmile) (vid SJ 1940-49)
HHJ vst 1935, HHJ 58, SJ Xg1 427 (vid SJ 1940-45)

Vi har också en mer udda motorvagn, tillverkad av ASJ Linköping och Slipmateriel i Västervik 1932:
891 mm, NVHJ 1, SJ XF1p 715 (vid SJ 1949-50)

NVHJ fick 1932 också en motorvagn från Kalmar Verkstad, vilken tydligen var slopad redan inna NVHJ förstatligades. I varje fall fick NVHJ 2 aldrig något SJ-nummer.

Det finns risk att det kan finnas fler förbränningsmotorvagnar (över 20 tons tjänstevikt) som är tillverkade efter 1930 för svenska privatbanor men inte överlevde förstatligandet. Men i varje fall har TGOJ inte haft någon sådan. Hur är det med NKlJ:s Italia-vagn eller vad den hette?Sv: Tillägg till listan över tyngre motorvagnar byggda efter 1930 - KM - 2005-01-09 00:58