Sv: Fel om f d KjBJ-ångvagn hos HHJ

(Carl-Erik Olsson | 2005-01-28 23:10)

Som ett svar på: Sv: SOEJ - ångv.!!! skrivet av KM igen den 28. jan 2005 14:44:53:

>>>>Ena Kävlingevagnen (eller ev. DJ-vagnen???) skrotad först 1958 i Vislanda... Trol. förrådsvagn el dyl sista åren... Med vindklyvarhytten kvar!!
>>>Det var KjBJ 1/SJ X5/CF1 (från 1933 Xå) 401. Dock slopad vid SJ redan 1937 och såld året därpå till HHJ. När maskineriet togs ur vet jag inte.
>>>M J
>>Maskineriet togs ur strax efter inköpet och byggdes om till Resgodsvagn Fm nummer 133, så vagnen användes inte som motorvagn hos HHJ. Övertagen SJ som EF3 611/8611, sedan omb till Tjv IIID 2bs 647.
>>Sid
>Ack ja - tänk om man hade haft vett att fota den då -58... Ihop med alla smalspårslok som stod till höger o vänster... Kanske hade jag ont om film o kunde bara smälla två rutor per lok... Möjligtvis en ursäkt. Men...
>Grrrmmmfff - mutter.
>/ kurtan - 17 år då...

HHJ byggde om ångvagnen från KjBJ (Kävlinge-Barsebäckshamn) till F-vagn bl a genom att ta bort mittaxeln och sätta in skjutportar på sidorna. Den spetsiga förarhytten sattes tydligen till slut helt (varken fönster eller gaveldörr fanns i den änden) igen med stående panel, likt vagnen i övrigt, med en form som följde ett traditionellt plattformstaks rundning, varför inga riktiga hörn fanns på denna vagn när jag observerade den i Nässjö, troligen i februari/mars 1981 eller ev 1982, men om detta var HHJs eller SJs verk vet jag inte. Den lär ha skrotats relativt kort tid därefter, men fanns alltså kvar då i alla fall. Den hade fram till mitt besök där en gjuten skylt som talade om att den var ombyggd av HHJ omkring 1937-38. Jag talade med en väl numera pensionerad SJ-maskiningenjör om den och fick lov att skruva av den till glädje för en tyvärr numera avliden lokförare som började sin bana på HHJ-verkstaden i Helsingborg och sannolikt var med om bl a denna ombyggnad.
/CEO