"Krutbanan" i Ursvik.

(Stellan Bojerud | 2005-08-31 09:30)

Som ett svar på: Sv: Spår i Ursvik Höstpromenad? skrivet av Mr G den 19. aug 2004 01:03:20:

Den militära järnvägen mellan norra stambanan vid Ulriksdal Stn (Solna) och till Stora Ursvik (Sundbyberg) synes ha byggts 1940-1941. Jag har funnit ut följande helt preliminärt.

Banan hade två grenar. Från Ulriksdal gick spåret västerut via en stenkross. I anslutning till stenkrossen låg en växel. Tåget körde in från Ulriksdal och backade efter växeln till en liten "bangård" med tre spår vid Arméns Intendenturförråd i Stockholm (AIS)- nu supermarket ÖB - som var en av ändstationerna. Anläggningen för AIS och 1.Intendenturkompaniet (Int 1) uppfördes 1944 efter ritningar av arkitektbyrån Backström-Reinius. 1949 övertogs området av Infanteriets Kadettskola (InfKS) och 1962 av Värnpliktsverket (VPV).

Den andra spårgrenen fortsatte västerut förbi Järva skjutbanor där det fanns en järnvägsövergång och efter några hundra meter och ännu ej järnvägsåvergång samt ytterligare ca 500 meter över en betongbro fram till Miloverkstaden (Milo = Militärområde) där det fanns en grind. Området var då hemligt. På insidan staketet gick spåret in i ett bergsrum, som var ammunitionsförråd.

Jag har ett svagt minne att det även gick ett spår förbi fyra (?) små förrådsbyggnader av tegel, varav ett innehöll batterier. Eventuellt fortsatte banan till Försvarets Forskningsanstalt (FOA) i Ursvik.

Spåret trafikerades sällan. Jag har liksom en annan skribent på denna tråd vid ett tillfälle sett ett tågsätt på banan under mitten av 1960-talet. Ub samt ett fåtal G-vagnar. Elledningen hade trästolpar.

Spåren synes ha rivits upp på 1980-talet.

Tacksam för vad som ytterligare kan komma fram om "Krutbanan" alias "FOA-banan" eller "Ursviksspåret". Särskilt uppgift om vem som ägde spåret. SJ eller försvaret?

Stellan Bojerud
Sundbyberg


Sv: "Krutbanan" i Ursvik. - Anders Svensson - 2005-08-31 10:50
Sv: "Krutbanan" i Ursvik. - Grön - 2005-09-01 16:37