Sv: Skillnad mellan Snälltåg och Expresståg?

(Björn Bånnsgård | 2007-02-09 13:08)

Som ett svar på: Sv: Skillnad mellan Snälltåg och Expresståg? skrivet av Per Helmerson den 09. feb 2007 11:32:54:

>>>>>Har under januari botaniserat i äldre tidtabeller från 1962 och framåt som jag införskaffat, tack vare god hjälp från Kurt M!
>>>>>När jag läser tabellerna har jag svårt att finna vad som skiljer de olika tågslagen S, X m.m. Vad skiljde Snälltåg från Expresståg? Fanns det någon skillnad utöver taxor och platsreservationer m.m.?
>>>>>Kort sagt - vad definierar Snälltåg och Expresståg?
>>>>>Vilket år kom allting att börja kallas för Rst (Resandetåg)?
>>>>På 50-talet var skillnaden tydligast. Då hade snälltåg (St) resgodsvagn, medan expresståg (Xt) och ilsnälltåg (Ilst) inte hade det. Därför hade snälltågen också längre uppehåll på stationerna. Vidare var platsreservation frivillig på snälltåg och ilsnälltåg, och obligatorisk på expresståg. Under årens lopp blev det allt fler snälltåg som inte tog resgods.
>>>>Vid något av tidtabellsskiftena 1979 och 1980 ersattes dessa tågslagsbeteckningar (samt persontåg) med den enhetliga benämningen resandetåg.

>>>---------------
>>>Intressanta kronologiska data. Men hur är det nu med beteckningen ilsnälltåg egentligen? Var det ett vedertaget begrepp inom SJ? Enligt SAOL och SAOB finns i svenskan uttrycket iltåg efter tyskans Eilzug och på svenska anses iltåg vara en synonym till vårt snälltåg.
>>>Är alltså ilsnälltåg ett iltåg som stannar på ännu färre mellanstationer än ett snälltåg men med fler stopp än ett expresståg? Det senare kunde väl vara utan stopp alls mellan avgångsstation A och slutstation B.
>>>Och har vi i Sverige haft både iltåg (enligt SAOL/SAOB) och ilsnälltåg och var det i så fall någon skillnad mellan dem eller bara två uttryck för samma sorts tåg?
>>Under den tid jag kan överblicka (i varje fall från 1940-talet och framåt) kan jag inte minnas att ordet "iltåg" har funnits i svenska tågtidtabeller. I början av 1950-talet uppfann SJ emellertid tågslaget ilsnälltåg. De gjorde lika många uppehåll som vanliga snälltåg men tog inget resgods och gjorde därför kortare uppehåll vid stationerna. Samma årtionde hade expresstågen mycket färre uppehåll än snälltågen, och dessutom var uppehållen kortare.
>>I Tyskland har Eilzug däremot varit ett tågslag av något lägre dignitet än snälltåg. Lite fler uppehåll, och ingen tilläggsavgift. Här och där i Sverige förekom det att snabba persontåg (dvs med förhållandevis glest mellan uppehållen) kallades snabbpersontåg. I varje fall lät det så i TGOJ:s utrop av "snabbpersontåget Bergsmannen".
>Persontåg 2651-2653 Hallsberg - Göteborg mrd anslutning från nattåg från norrland kallades snabbgående persontåg i högtalarutropen.
>/PerH
När jag läser beteckningen "snabbgående persontåg" ringer det en klocka. 1964 efter vårterminens slut åkte vi på skolresa Äl-G med något som hette så. Jag har bestämt för mig att det hade nr Pt1001. Det drogs av Ma-lok och gjorde extra uppehåll i Äl den dagen för vår påstigning.