Sv: Tunnelbanans barndom

(Kocken | 2007-04-10 15:38)

Som ett svar på: Sv: Tunnelbanans barndom skrivet av Hans Råberg den 10. apr 2007 14:28:52:

>>>>>>>>Jag har tidigare, utan resultat, letat svar på ett antal frågor kring de tidiga åren i Stockholms tunnelbana. Finns det möjligen några kunniga postvagnsresenärer som kan sprida lite ljus över dessa frågor?
>>>>>>>>1. Åren 1952-1957 levererades en stor mängd tunnelbanevangar C2 och C3. Levererades samtliga till Hammarby, hur var fördelningen mellan norra och södra sidan och hur förflyttades vagnarna till/från Hammarby (eller gjordes det inte)?
>>>>>>>>2. När kördes första tunnelbanetåget ut till Fruängen, körde man någonsin provtrafik blandat med spårvagnarna (till Fruängen) eller gick första provtåget så sent som den helg t-banan invigdes?
>>>>>>>>3. Finns några uppgifter om vilka C4-vagnar som användes i invigningstågen mot Fruängen respektive Örnsberg?
>>>>>>>>Om någon sitter inne med information kring dessa frågor och har lust att dela med sig är jag tacksam.
>>>>>>>>/Cero
>>>>>>>
>>>>>>>Hej Cero!
>>>>>>>Jag kan kanske sprida lite ljus åtminstone över frågorna 1) och 2).
>>>>>>>1) Samtliga C1 tillhörde södra delen vilket ju var naturligt i och med att de levererades till denna banas invigning (1950 alltså). Dessutom fanns C2 på södra delen upp till vagn 2079 och 2080 var alltså lägsta numret på västra banan. 2080 figurerar f.ö i den mytomspunna teorin om att en vagn (skulle alltså varit 2080) transporterades till västra banan via ytnätet (=spårvägssystemet).
>>>>>>>Denna myt(?) skulle det vara intressant att lufta här ännu en gång! Tekniker på SL har långt senare räknat ut att det skulle varit omöjligt i alla fall om alternativet Västerbron skulle ha valts att vagnen inte skulle ha tagit i luftledningsstolparna i mitten på brons svängda delar. Dessutom ansåg dessa tekniker att växelpartiet Rosenlundsgatan/Hornsgatan p.g.a radie och klenhet aldrig skulle ha klarat detta.
>>>>>>>Men det skulle var intressant om någon har ytterligare att tillföra angående detta. Det påstås att i "dagboken" från TLC Slussen för år 1952 finns det en skrivning "i natt genomfördes den första transporten av en tunnelvagn till det västra nätet via ytnätet, Vagnen var 2080". Kanske att man med ytnätet även avsåg vägtrafikdelen på SS-slang? Normalt transporterades annars vagnar mellan systemen med hjälp av spårvägens vagnbjörn.
>>>>>>>2) Det här är intressant speciellt i jämförelse med dagens oändliga intrimningar av system som alltid skall ske innan saker och ting kan tas i drift! Jämför gärna med Tvärbanan!
>>>>>>>Så här var det. Fredagen den 3 april klockan 2000 nedlades spårvägstrafiken på linje 14 mellan Svandammsplan och Fruängen för gott. Sträckan Svandammsplan - Fridhemsplan fortsatte att trafikeras med Ängbyvagnar som alltså vände vid Svandammsplan. Omgående påbörjades arbetena med att ställa om bansträckan Telefonplan - Fruängen för t-banedrift varvid omläggningen från spårväg till tunnelbana
>>>>>>>vid Telefonplan och Fruängen väl kan konstateras vara det mest omfattande jobbet. Spårvägens provisoriska sidoplattformar lyftes undan.
>>>>>>>Under lördagen den 4 april påbörjades utbildningskörningar på banan till Fruängen samt allmänna intrimningar. På söndag den 5 april strax efter kl 1100 körde invignings-tåget ut på banan mot Fruängen med självaste kung Gustav den VI Adolf i hytten.
>>>>>>>Det var alltså så att ca 36 timmar före invigningen med självaste kungen hade ett tunnelbanetåg aldrig varit i Fruängen! Observera också att med denna uppläggning lyckades SS även med att upprätthålla all rusningstrafik med spårtrafik trots denna stora omläggning! Jag har inget minne av att det skulle ha förekommit några speciella intermezzon kring denna händelse.
>>>>>>>Visserligen kunde man väl testa tunnelbanans spårledningar etc med hjälp av spårvagnarna men jag tycker att det här är otroligt imponerande. Jämför gärna med samma banas sommaravstängning en hel sommar för upprustning! Planerna för Saltsjöbanan ska vi inte prata om!
>>>>>>>3) Här kan jag nog inte hjälpa dig så mycket mer än att jag kan konstatera så långt att inga av de C2 som då tillhörde bana 2 förekom i invigningstågen, vad jag minns i alla fall. Fullt förståeligt att man ville "paradera" med C4.
>>>>>>>Mvh
>>>>>>>Hans
>>>>>>Tack för mycket intressant information, Hans. Det finns ju många fragment om Tub-2:s tillkomst, bl.a. i SSS häfte om spårvagnslinje linje 17, men lustigt nog finns i stort sett ingen dokumentation om själva invigningen, vilket ändå måste ha varit en ganska uppmärksammad företeelse.
>>>>>>Det är imponerande att man på 60-talet kunde genomföra en så pass stor omställning från spårvagn till tunnelbana på bara 36 timmar. Jag har svårt att se att viljan till något sådant finns idag. Det kräver ju en otrolig planering och tro på att det man byggt verkligen fungerar beträffande mått, elsystem, etc. Dock antar jag att man körde test- och utbildningstrafik mellan T-centralen och Telefonplan/Örnsberg under tidigare skeden?
>>>>>>Vad jag förstår av olika dokumentation var linjen mot Fruängen i princip bara avstängd en period 1960 när tunneln igenom Hägerstensåsen breddades. För övrigt förefaller förlängningen av spårvägen från Västertorp till Fruängen 1956 ha skett dagtid och att detta inkluderade att bryta slingan i Västertorp.
>>>>>>/Cero
>>>>>Jodå det var mycket intensiva prov- och utbildningskörningar på det tillgängliga nätet veckorna före invigningen. C4-tågen brukade ställas upp vid Liljeholmen kring lunchtid. Ibland stog flera fyravagnarståg på samma spår.
>>>>>En annan detalj kring denna banas tillkomst var att helgen före den 4-5 april bjöd SS på fri provåkning för allmänheten med utgångspunkt från Liljeholmen. Man körde ett C4-tåg fram och åter till Mariatorget på norrspåret medan man berättade om banan och dess tillkomst. Vid Liljeholmen bjöd man på korv, läst och kaffe. Dörrarna hölls stängda under resan och man kunde bara kliva på och av vid Liljeholmen.
>>>>>Suck, sommaren 1964 körde man med trevagnarståg på tub2 med tågvakt! På den tiden tror jag inte ens man fick lämna vagnhallen utan tågvakt! Jag minns trevagnarstågen på linje 14 men det bör ju då rimligtvis även gått på linje 13 som bara gick till Örnsberg. Framåt 10-tiden byttes tågen ut mot fyravagnarståg. Vilket besvär för så lite, men priset på arbetskraft var väl förstås ett annat också vid den tiden!
>>>>>Med nyväckta minnen!
>>>>>Hans
>>>>Själv hade jag nätt och jämt tittat över barnvagnskanten vid denna tidpunkt. Dock har jag sedan sjuttiotalet, bortsett från några års kringflackande i hufvudstaden, haft tub-2 mot Fruängen som min hemmalinje, så det är mycket intressant att få kunskap om denna banas tillkomst och utveckling.
>>>>Några trevagnarståg har jag aldrig sett på denna bana, men minns de femvagnarståg som trafikerade på lördagar i början av sjuttiotalet. Vill minnas att du i något forum tidigare publicerat en bild på ett sådant. Jag minns givetvis också allas vår beundran över silverpilen med sitt härliga ljud och sin mjuka gång och den överraskning vi fick när första C8-tåget dök upp. Att en blå vagn kom åkande in på stationen var vi vana vid, det fanns ju en blå C6, så först blev det inte någon reaktion, men när en till, och en till, och en till dök upp och vi plötsligt insåg att det var åtta stycken blåa samtidigt, då åkte alla ögonbryn upp! Härliga minnen.
>>>>/Cero
>>>
>>>En annan kul sak som man "roade" sig med i början på tub2 var att man kopplade till åtta vagnar för eftermiddagsrusningen vid Telefonplan. Detta gick till så att man körde ner en fora på fyra vagnar på vändspåret, en flaggvakt stoppade fyravagnarståget söderut vid cirka halva plattformslängden, och synnerligen missnöjda resenärer klev ut för att gå mot den enda utgången som ju ligger...söderut!
>>>Därefter gled foran på motspår upp mot trafiktåget för att koppla. Efter att ha gjort dörrmanöver ett antal gånger brukade dörrmanövern vanligtvis "multipla" och tåget kunde fortsätta mot Fruängen. Omständigt och onödigt kan man tycka och man får hoppas att den trafikplanerare som kläckte idén att slå ihop trafiktågen två och två och köra åttavagnarsforor blev rikligt belönad! Det förtjänade han!
>>>Även om detta var kul i sig var det en klen tröst mot spårvagnserans härliga kopplingar när V3 knuffades ut på Hägerstensvägen av en A1 eller någon A205 för att kopplas med något trafiktåg. Alltid i riktning söderut då det var bäst att koppla i uppförsbacke.
>>>En irriterad förare stog vanligtvis och hoppade av stress i A29-ans hyttdörr, och jodå en gång fick jag uppleva att man startade mot Kilaberg med kopplingsvagnen hängande efter, snabbt åtgärdat med en nödbromsning av V3-konduktören! Ganska farligt egentligen om någon kopplare samtidigt hade stått och försökt hänga av kopplingsvagnen!
>>>C5 ja. Jag bodde på Nybohov och kunde se detta tåg köra runt, runt i Nyboda under många år innan det sattes i trafik. Faktum är att jag måste erkänna att första gångerna jag såg tåget trodde jag att det var ett olackat C4-tåg och att vagnarna lackades i Nyboda! Vad skulle man tro? Dock såg ju dörrarna avvikande ut och det var nog därför som den ursprugliga teorin kunde läggas åt sidan!
>>>Mvh
>>>Hans
>>SS köpte i princip alla 200 Metropolbussarna olackade eller bara grundlackade av Scania och lackade sedan bussarna i sin egen verkstad i Hammarby. Sådant lönade sig förr i tiden!
>Hej le chief!
>Jag har hört något liknande men då handlade det om alla H21 och H22 som slutrustades OCH lackades i Hornsberg. Jag kan tänka mig att både Metropolerna och Capitolerna lackades i Stockholm men jag skulle nog tippa på Hornsberg då det var den stora bussverkstaden då med omfattande resurser. Alla 60-talscapitoler måste väl ha lackats där i samband med högerombyggnaden?
>Mvh
>Hans

Hmm? Kanske var det Hornsberg? Läste om det i ett nummer av Spårväg & Buss från tiden. Kanske var dei Capitoler och inte Metropoler?