Sv: Diket i Borlänge - väderstrecken + karta + bild

(Hans Broman | 2007-08-14 17:53)

Som ett svar på: Sv: Diket i Borlänge - väderstrecken skrivet av Hans Broman den 14. aug 2007 15:01:24:

>>>>Det var en intressant berättelse om dina upplevelser på kvällen den 6 november 1964. Jag var i Borlänge på förmiddagen samma dag, då de sista tågen gick från gamla stn och ett invigningståg gick gamla stn - Domnarvet - nya stn. Man måste gå upp till Domnarvet stn för att kunna växla över till spårdiket.
>>>>Trafiken från Borlänge mot Västerdalarna och Siljansbanan var inställd från lördag e.m. till söndag f.m. då utfarten måste grävas bort så att spårdiket fick anslutning mot Falun och Siljansbanan. Tågen norrut var ersatta av buss Borlänge - Repbäcken.
>>>>/Lars Olof Lind
>>>Det vore intressant om man kunde hitta en karta över Borlänge från tiden närmast innan bangårdsombyggnaden, att jämföra med en karta från inte så långt efter densamma! För oss som aldrig lärt känna Borlänge varken före eller efter blir det lätt lite svårgripbart om hur det såg ut innan och vad som egentligen gjordes.
>>
>>Det är ingen större skillnad mot nu. Järnvägarna genom staden går i samma sträckning som tidigare. Gamla stn låg parallellt med spårdiket, på södra sidan. Nuvarande stnhus ligger ca 500 m väster om det gamla. Stationsgatan slutade förr mot gamla stnhuset. Sedan detta revs går den rakt fram och över spårdiket på en viadukt. Gamla bangården låg där Ovanbrogatan nu går.
>>Men går man tillbaka till tiden före 1961 så hade SDJ en annan infart både söderut (omlagd 1961) och norrut (omlagd 1958). Det måste man ha en karta för att se.
>Du skriver att nuvarande stationshus ligger ca 500 m väster om det gamla. Men det stämmer bara om man schablonmässigt menar att järnvägen passerar Borlänge centrum från väster (från Ludvika eller Avesta) till öster (mot Rättvik eller Falun). Sanningen är att järnvägen i stället går från ungefär sydsydväst till nordnordost. Jag menar därför att dagens stationshus ligger ca 500 m sydsydväst om det gamla. Man kan också säga att det gamla låg ungefär där dagens turistbyrå ligger, om man då lägger till att det gamla också korsade nuvarande Stationsgatan. Gamla personbangården låg direkt sydsydväst om dåtidens stationshus.
>Vad beträffar utfarten mot Repbäcken, som lades om 1958, undrar jag - utan att vara säker - om inte skiljepunkten mellan de båda linjerna låg bortom den kurva som man kunde se från personbangården.

Här är en karta från 1955 ur KAK:s bilatlas:
http://www2.ekeby-ktv.net/1369/img/KartaBlg1955.png

Tyvärr har jag ingen mer detaljerad karta. Personbangården bredde ut sig ungefär i kartans vita område sydsydväst om stationshuset.

Sedan får jag be erfarna postvagnsresenärer om ursäkt. Den här bilden av ilsnälltåget "Siljan" (grenen Falun - Borlänge) 22 februari 1961 har jag säkert visat lite väl många gånger redan, men den kanske kan bidra till att reda ut begreppen för intresserade som inte var med på gamla stationens och bangårdens tid. Tåget hade kommit in från bildens vänstra kant, till vänster om det gula stationshuset.

http://www2.ekeby-ktv.net/1369/img/H61Siljan.jpg


Sv: Diket i Borlänge - väderstrecken + karta + bild - Lars Olof Lind - 2007-08-14 22:42