Sv: Suboptimering enligt SAOL

(Markus Nordén | 2001-11-22 12:10)

Som ett svar på: Sv: Suboptimering enligt SAOL skrivet av Magnus Homann den 22. nov 2001 11:21:07:

>>"Suboptimering": Sub är ett prefix vars betydelse är ungefär "under". Man finner det t.ex. i ord som engelskans submarine och subscript eller svenskans subatomär (en lägre abstraktionsnivå än atomen).
>.. och i engelskans subsystem, dvs delsystem.
>>Suboptimering betyder alltså att man hittat en lösning som inte når upp till riktigt samma nivå som den optimala lösningen till problemet.
>I så fall är du inte överens med SAOL(*) Jag tolkar SAOLs förklaring som optimering av sub(dvs del-)system. Om man inte är överens om termerna som används, då blir allt en enda rappakalja. Fritt ur minnet betyder suboptimering "effektivisering av del av verksamhet". jag tycker det låter eftersträvansvärt, medans det används som skällsord här i PV.

Nej, i det här fallet är jag inte överens med SAOL. Jag föredrar att använda orden "suboptimering" och "suboptimal" på det sätt jag är van vid från "mitt" område (matematik/datavetenskap). Men, som jag tidigare, jag förstod vad du menade så det här är vel mer en akademisk fråga.

>Divide-n-conquer och suboptimering är ungefär samma sak. Man delar upp problemet i mindre bitar för att göra det lätthanterligt. Större problem är nämligen svårare att lösa optimalt. Särskilt när det är männiksor inblandade.

Ja, om man använder din (och SAOL:s) betydelse av "suboptimering". "Divide-and-conquer" innebär helt riktigt att man delar upp problemet i bitar, men att man ändå är garanterad den exakta lösningen. Som exempel kan nämnas sorteringsalgoritmerna "mergesort" och "quicksort" som fungerar enligt principen "divide-and-conquer" och producerar en sorterad mängd (inte en nästan sorterad mängd, vilket hade varit en suboptimal lösning, enligt min definition).

Ett exempel på suboptimering enligt "min" definition är "greeedy algortims" som jag nämnde tidigare. Där har man vunnit något i effektivitet (läs kortare tid från "fråga" till "svar") på bekostnad av att man inte är garanterad den optimala lösningen. I stället riskerar man att få en något sämre lösning, dvs en "suboptimal" lösning (enligt min definition).

>(*) SAOL = Svenska Akademiens Ordlista. Bra att ha om man är osäker på ett ords betydelse.

Ett annat alternativ är att använda sig av Nationalencyklopedin, enligt den är "suboptimering" en "term inom optimeringsteori som innebär att man riskerar att få en lösning som inte är den bästa tänkbara när man försöker dela upp ett komplicerat problem i hanterbara bitar".