Skavstaby felläsning av Skavsta bv?

(Gunnar E | 2008-02-10 11:11)

Som ett svar på: Sv: 60-tal i Skavstaby III - Skavstaby station. skrivet av Siste tkl vid gamla Skavstaby Carl-Axel Schiller den 10. feb 2008 09:32:31:

>"Gamla" Skavstaby station låg 1,4 km söder om nuvarande station med samma namn. Där gamla stationen låg finns nu mellanblocksignaler på de inre spåren. 1994 lades gamla stationen ned och efterträddes under kort tid av linjeplatsen Urmula på samma plats, medan namnet Skavstaby flyttade till det nya läget 1,4 km norrut.

Jag hörde en pensionerad SJ-man berätta en historia om hur det gick till när "gamla" kryssväxelstationen skulle namnges. Man tittade på en väggmonterad karta över Stockholmsområdet, och tyckte sig urskilja namnet Skavstaby högt upp på väggen, alldeles intill den blivande kryssväxelstationen. Därmed var namnfrågan löst.

Efter olyckan vid "Skavstaby" reagerade närboende mot att det i massmedia påstods att olyckan skedde just vid Skavstaby - "det finns ingen by som heter Skavstaby, däremot kallades banvaktstugan Skavsta". En mera noggrann efterkontroll på väggkartan visade, att det förstås stod "Skavsta bv" och inte "Skavstaby"

En snabb koll på ekonomiska kartan från 1952 visar dock, att det förvisso finns ett Skavsta. Banvaktstugan är däremot bara markerad med "Bv", som dock nästan ser ut som "By". Så kanske är historien om hur stationen fick sitt namn inte enbart en skrönaSv: Skavstaby felläsning av Skavsta bv? - Niklas Bygdestam - 2008-02-10 12:50