Administratör i Windows XP

(2005-01-11)

Tillhör du dem som skriver in ett lösenord varje gång du slår på datorn? Tror du att man behöver kunna lösenordet för att komma in i datorn? Ja, det vore kanske logiskt, men nu är det inte riktigt så...

Lösenordsskyddet i Windows är konstruerat för att användas över nätverk, huvudsakligen på arbetsplatser. På en Hem-PC kan man använda funktionen så varje familjemedlem får sin egen inloggning, men ett lösenord här innebär ingen säkerhet.

Att lösenordet inte är till för att skydda mot någon som har fysisk tillgång till datorn är viktigt att känna till av två anledningar. För det första så man inte sparar hemlig information i tron att den är skyddad av lösenordet när den inte är det. För det andra så man inte tror att datorn är förstörd bara för att man har glömt lösenordet. Därför tänker jag nu berätta hur man tar sig in i en dator utan att veta lösenordet.

Vilka lösenord som är giltiga för datorn lagras i en fil på hårddisken som heter SAM. Den ligger i katalogen \Windows\System32\Config. Den som kontrollerar den filen kontrollerar vilka lösenord som ska gälla. Så länge Windows är igång tillåts inte att någon rör filen. Men man måste inte köra Windows. Det finns andra operativsystem. Startar man upp datorn med exempelvis Linux är det fritt fram.

För att förenkla proceduren att starta datorn med Linux och ändra SAM-filen så man kan välja lösenord finns det ett färdigt program med tillhörande beskrivande hemsida som jag hänvisar till. Ett varningens ord utfärdas samtidigt, för man måste vara försiktig när man handskas med de här sakerna och veta vad man håller på med eftersom risken finns att om något går fel så kan man vara tvungen att göra en ominstallation av Windows.

Offline NT pw & reg-editor - Det du behöver för att byta lösenord i Windows XP.