Datainspektionen

(2001-12-02)

Våran kära datainspektion ger sig inte. Nu är det Kungliga Biblioteket som anses bryta mot lagen genom att arkivera internetsidor och spara dem till eftervärlden. Eftersom internetsidor kan antas innehålla information om folks hälsa eller religiösa och politiska åsikter är det olagligt att göra något med dem.

I slutet av 80- och början av 90-talet brydde man sig inte om den dåvarande datalagen, för den var inte i fas med utvecklingen. Skriven på 70-talet i en tid då det fåtal datamaskiner som existerade fanns uteslutande hos myndigheter och på stora företag, var den hopplöst föråldrad. Man hade ju inte haft någon aning om att det skulle komma att finnas en dator i varje hem.

När det så under den senare hälften av 90-talet äntligen blivit dags för en uppfräschad datalag var man ju naturligtvis förväntansfull. Men man togs ganska snabbt ner på jorden. Den nya lagen var så gott som lika usel som den gamla. Det var som om den tekniska utvecklingen hade gått lagstiftarna förbi. De verkade fortfarande leva i bondesamhället. Förmodligen har detta att göra med att lagen kommer från EU där man inte har lika stora erfarenheter inom datorområdet som i Sverige.

Även om Datainspektionen fått utstå mycket kritik för sina konstiga beslut får man komma ihåg att de bara ska se till att lagen efterlevs. De har inte bestämt den. Det är politikernas sak. Regeringen förstår dock att den nuvarande lagstiftningen inte är bra, men eftersom den bygger på ett EG-direktiv måste förändringen ske genom EG-kommissionen, vilket kanske inte är så lätt.

Aftonbladets artikel:
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,110484,00.html

Mer information om lagen:
http://www.pul.nu/