Domen mot Aftonbladet

(2002-03-31)

Aftonbladets ansvarige utgivare har fällts för hets mot folkgrupp. Anledningen är att någon anonymt lyckats skriva rasistiska inlägg i deras diskussionsforum, och som lagen är skriven är det den ansvarige utgivarens ansvar eftersom deras internetsidor räknas till samma lagar som den tryckta tidningen.

Jag hoppas jag inte behöver tala om varför detta är helt absurt, men för säkerhets skull gör jag det ändå:

1. Ponera att någon inte gillar Aftonbladet. Denna skriver därför anonymt något olagligt i Aftonbladets diskussionsforum och ser sedan till att Aftonbladet anmäls.

2. Någon bryter sig in i Aftonbladets webbserver och smyger in något olagligt där det knappt märks och ser sedan till så det blir anmält.

I en tryckt tidning är det svårt för utomstående att få in något olagligt, men på internet är det väldigt lätt. Så eftersom lagen sätter likhetstecken mellan dessa två företeelser måste man som ansvarig utgivare på internet göra det så svårt som möjligt för allmänheten att komma till tals. Precis tvärtemot andemeningen med internet.

Fallet har uppmärksammats i utländsk press:
http://www.theregister.co.uk/content/6/24632.html