E-post och kryptering

(2001-12-16)

Att skicka e-post är inte helt olikt att skicka vykort. Alla som kommer i kontakt med meddelandet på dess väg från sändare till mottagare kan läsa det. Skickar du brev från jobbet så kan den datoransvarige se vad du har skrivit utan att det märks. Om det är rätt eller fel är en diskussion som jag inte tänker ta upp här. Jag vill bara poängtera att man måste räkna med att obehöriga kan läsa ens e-post.

Hur man gör man då om man vill att ingen annan än mottagaren ska kunna se ens brev? Jo, man får koda brevet (kryptera) så att ingen annan än mottagaren kan förstå det.

Med krypteringens hjälp kan man också göra så man vet vem avsändaren är, för ett vanligt e-mail kan du aldrig lita på kommer från den som står som avsändare. Vem som helst kan skicka ett e-mail från vilken adress som helst. Det sker aldrig någon kontroll av det.

Krypteringsprogrammet Pretty Good Privacy (PGP)
http://www.pgpi.org/