Konsumentverket

(2002-08-01)

Svar från Konsumentverket:

Konsumentverket/KO har fått ett flertal anmälningar. Vi har tillskrivit ett av skivbolagen (Sony Music) och begärt yttrande. I vårt brev har vi ifrågasatt om näringsidkaren uppfyllt sin informationsskyldighet. Konsumentverket anser att information om begränsningar beträffande möjligheten att spela CD-skivor på PC eller Mac är information av särskild betydelse för konsumenterna och bör därför lämnas på sådant sätt att konsumenten utan svårighet kan tillgodo göra sig den. Vi har också i vårt brev särskilt påpekat de uppgifter i massmedia om bieffekten av kopieringsskyddet som gör att skivan är ospelbar i en del vanliga CD-spelare.

Det svar vi fått från Sony har vi ännu inte tagit ställning till.

Med vänliga hälsningar
Britt-Mari Törnkvist