Nya lagförslaget

(2003-06-30)

Herr Bodströms utspel har väl inte undgått någon? Från årsskiftet har han tänkt förbjuda fildelningsprogram, eller hur det nu var han sa. Riktigt så illa blir det naturligtvis inte (eftersom till och med Windows är ett fildelningsprogram).

Det har länge varit olagligt att sprida upphovsrättsligt skyddat material utan tillåtelse. Ett undantag till den regeln är dock att man får kopiera för eget bruk, till sig och sina närmaste. Därför har det inte gått att med bestämdhet säga att det är olagligt att ladda ner film och musik från internet utan tillstånd, för man kopierar ju bara för eget bruk. Att däremot dela med sig till okända räknas ju som spridning.

I lagförslaget bestämmer man dock att det inte ska vara tillåtet att kopiera för eget bruk exemplar som sprids utan upphovsmannens tillstånd. Större delen av det som finns på fildelningsnätverken blir alltså olagligt även att ladda ner.

Den delen av lagförslaget tror jag inte blir så farlig. I de flesta människors medvetanden är det ju redan fel att ladda ner film och musik för tusentals kronor utan att betala för sig, men man gör det ändå, så att det nu kommer på pränt lär väl inte förändra så mycket.

Betydligt värre är de helt nya paragraferna i lagförslaget som kriminaliserar saker som definitivt inte borde vara olagliga och som folk i allmänhet inte heller tror är olagliga. De bitarna verkar dock inte vara så mycket att göra åt eftersom EU bestämde dem redan på 90-talet. Hopplöst föråldrat, till på köpet. Jag talar om de nya kopieringsskyddsbestämmelserna.

I tidigare artiklar har jag siat om framtiden och pekat på tokiga lagar i andra länder. Lagar som inte nöjer sig med att det är olagligt att piratkopiera, utan som sträcker sig så långt som att även göra det olagligt att kunna piratkopiera. Nu har vi snart en sådan lag i Sverige.

Om jag köper en skiva och den är kopieringsskyddad så måste jag kringgå skyddet för att kunna lyssna på musiken i min mp3-spelare. Det tycker jag är jobbigt och inget som jag ska behöva befatta mig med när jag betalar för skivan, men alltfler skivor blir skyddade, så snart kanske man blir så illa tvungen. Men se där kommer det nya lagförslaget in i bilden som handlar om kopieringsskydd. Vad gäller då? Jag frågade Malin Bonthron på justitiedepartmentet som tagit fram förslaget:

"Jag förstår dock din fråga som att du främst undrar vad som gäller om man köper t.ex. en CD-skiva och sen vill kopiera den för privat bruk men inte kan det på grund av en kopieringsspärr. Enligt förslaget kommer det inte att vara tillåtet att kringgå den tekniska åtgärden i ett sådant fall. Det följer av EG-direktivet som förslaget baserar sig på. Skälet till detta är att förbuden att kringgå skydden i så fall skulle bli verkningslösa. Alla skulle ju i så fall kunna säga att de bara kringgår för att ta kopior för privat bruk."

Det blir alltså olagligt för mig att kringgå kopieringsskyddet på en skiva jag köpt, även om jag gör det för eget bruk, för att kunna lyssna på musiken i den anläggning jag vill. Lagen tar inte hänsyn till det. I framtiden när jag vill lyssna på musik ställs jag alltså inför valen att antingen ladda ner från internet för att slippa kringgå skyddet eller att köpa skivan och bli tvungen att kringgå skyddet. Hur jag än gör så begår jag ett brott!

Malin berättar vidare: "Däremnot blir det enligt förslaget inte otillåtet att gå förbi spärrar som hindrar dig att lyssna och titta på en film i vilken apparat du vill. Du kan alltså lagligen gå förbi en spärr för att spela upp musik, filmer m.m. på alternativa operativsystem."

Det låter som man pratar om i synnerhet dvd och Linux här. Men för att kunna se film måste ju kopieringsskyddet kringgås och en kopia tas. Samma program som används för att titta på film blir ju ett verktyg för att kringgå en teknisk åtgärd. Jag undrar hur de har tänkt sig få ihop det där.

Avslutningsvis, en liten ljusglimt: "Justitiedepartementet kommer att följa utvecklingen av kopieringsspärrar och andra tekniska åtgärder noga. Om det visar sig att de hindrar kopiering för privat bruk på ett orimligt sätt finns möjligheter enligt EG-direktivet att vidta åtgärder mot rättighetshavarna. Vår förhoppning är dock att branschen självmant kommer att se till att kopiering för privat bruk möjliggörs."

Lagförslaget i sin helhet tillsammans med arbetet bakom: (två filer)
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/06/99/a5b4f525.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/06/99/92bcc1d9.pdf

En av mina tidigare artiklar om försök till lagstiftning:
http://www.tydal.nu/article/22