Skivbranschens förklaringar

(2003-04-15)

Jag har upptäckt att det finns en hemsida där skivbranschen, i form av IFPI, försöker berätta lite för allmänheten om det här med kopieringsskydd. Som man kan vänta sig talar de dock inte om hela sanningen och det är väl därför bäst att gå igenom deras uttalanden.

"Dessa kopieringsskydd förhindrar att olagliga kopior av skivan sprids vidare till obehöriga, exempelvis via brända CD-R skivor eller Internet."

Här har de glömt att lägga till: "Om skyddet fungerar som det är tänkt". Idag fungerar inte skyddet som det är tänkt eftersom det inte utgör något som helst hinder för spridning över Internet. Värt att notera är också att om skyddet fungerar som det är tänkt så ska det även stoppa lagliga kopior till behöriga. Det ska stoppa all kopiering.

"En kopieringsskyddad skiva kan inte förstöra din dator."

Här har vi en ren lögn. Det finns dokumenterade fall där en kopieringsskyddad skiva har förstört datorer. Visserligen har det inte hänt så många gånger, så sannolikheten för att man ska bli drabbad är väldigt låg. Därför tycker väl IFPI att det inte har hänt. Ungefär som Harrisburg.

"Om du spelar upp din skiva i en vanlig CD spelare har den inte sämre ljudkvalitet än en skiva utan kopieringsskydd."

Men man undviker skickligt att tala om hur det blir med ljudkvaliteten ifall man köper en skiva som ska fungera i PC och spelar den i PC.

IFPI:s kopieringsskyddshemsida:
http://www.kopieringsskydd.com/