Socketfel

(2000-12-15)

Mer information om socketfel finns på: Winsock Error Reference
10004 Interrupted function call
10009 Bad file descriptor Felaktig filhanterare (förekommer inte i Winsock).
10013 Permission denied Åtkomst nekad
10014 Bad address
10022 Invalid argument
10024 Too many open files Inga fler socketar tillgängliga. Starta om datorn.
10035 Resource temporarily unavailable
10036 Operation now in progress
10037 Operation already in progress Felet kan uppstå om man försöker avbryta något som redan håller på att avbrytas.
10038 Socket operation on non-socket
10039 Destination address required Man försöker ansluta utan att tala om till vilken server.
10040 Message too long
10041 Protocol wrong type for socket
10042 Bad protocol option
10043 Protocol not supported
10044 Socket type not supported
10045 Operation not supported Man kan inte göra så
10046 Protocol family not supported
10047 Address family not supported by protocol family Adressen stöds ej av protokollet
10048 Address already in use Adressen används redan
10049 Cannot assign requested address Adressen ej tillgänglig/finns ej
10050 Network is down Datorn har ingen kontakt med nätet.
10051 Network is unreachable Det går inte att ta sig till servern.
10052 Network dropped connection on reset Servern startar om.
10053 Software caused connection abort Timeout. Kontakten med servern har avbrutits eftersom ingen bekräftelse har kommit.
10054 Connection reset by peer Timeout. Kontakten med servern har tappats.
10055 No buffer space available För lite ledigt minne.
10056 Socket is already connected
10057 Socket is not connected
10058 Cannot send after socket shutdown
10059 Too many references; can't splice Finns ej i Winsock.
10060 Connection timed out Det gick inte att få kontakt med servern. Troligtvis fel adress.
10061 Connection refused Beror oftast på att man försöker ansluta på fel port eller fel adress.
10062 Too many levels of symbolic links Finns ej i Winsock.
10063 File name too long Finns ej i Winsock.
10064 Host is down
10065 No route to host Det går inte att ta sig till servern.
10066 Directory not empty Finns ej i Winsock.
10067 Too many processes Finns ej i Winsock.
10068 Too many users Finns ej i Winsock.
10069 Disc quota exceeded Finns ej i Winsock.
10070 Stale NFS file handle Finns ej i Winsock.
10071 Too many levels of remote in path Finns ej i Winsock.
10091 Network subsystem is unavailable Problem med Winsock.DLL. Kolla så det inte finns flera. Installera om TCP/IP.
10092 WINSOCK.DLL version out of range Programmet kräver en nyare Winsock.DLL.
10093 Succesful WSAStartup() not yet performed
11001 Host not found Servernamnet hittades inte i DNS:en.
11002 Non-authoritative host not found DNS-problem. Förmodligen tillfälligt.
11003 This is a non-recoverable error DNS-problem.
11004 Valid name - no data record of requested type Servernamnet finns i DNS:en men inte av den förfrågade typen.