Språkanalys

(2001-08-13)

Låt datorn gissa vilket språk en text är skriven på. För närvarande klarar den av att skilja mellan engelska, tyska, spanska, portugisiska, italienska och franska. Svenska, norska, danska, finska, estniska, polska och holländska är under utprovning.

Om du har data om vilka bokstäver och bokstavskombinationer som är vanligast i andra språk så är den informationen ytterst välkommen. Skicka till: lang@tydal.nu.

För att få ett säkert resultat bör man ange ganska mycket text. Rutan nedan bör åtminstone vara fylld.


Kategorier

Start / Språk /


Fler artiklar