Test av Open Relay

(2002-11-17)

Denna sida undersöker om din dator kan utnyttjas av spammare för att skicka e-post till andra. Observera att detta test är gjort för att köras på din dator hemma. När du trycker på knappen "Testa" nedan så försöker min server öppna en anslutning till port 25 på din dator. Om det fungerar så har du troligtvis en mailserver igång. Min server kommer då att fråga din dator om den får skicka ett brev. Svarar den ja så avbryter min server försöket och berättar för dig på sidan att den skulle kunna ha skickat e-post till andra genom din dator om den hade velat, och därmed skulle en spammare också kunna göra det. Är din mailserverprogramvara rätt inställd så ska den svara nej och min sida informerar även om detta.

Observera att testet kan ta upp till 20 sekunder! Tryck bara en gång på knappen (trycker du igen börjar testet om.)