Upplösning, bildpunkter och DPI

(2005-04-23)

Digitalkameror har blivit var mans egendom, och i och med det stöter man på en massa nya begrepp. Vad är upplösning egentligen? Och vad menas med DPI? Hur stor blir bilden?

Varje bild är uppbyggd av ett stort antal små punkter, bildpunkter. Ju mindre punkterna är desto högre kvalitet kan bilden ha, men samtidigt behöver man då fler punkter.

Antalet bildpunkter = bildens upplösning
Bildpunkternas storlek = DPI (Dots Per Inch)

En digital bild består bara av ett antal punkter, och antalet punkter avgör hur stor plats den tar i minnet. Storleken på bildpunkterna, DPI, har inget med själva bilden att göra utan det beror på var du tittar på den. Ju mindre storlek på bildpunkterna, desto mindre kommer storleken på bilden att bli. En skärm har ungefär 96 punkter per tum (DPI) medan en skrivare har 300 eller 600 DPI. Ju fler punkter man har per tum desto mindre blir punkterna. En skrivare har alltså i allmänhet mindre punkter än en skärm, och bilderna blir därför mindre på utskriften.

Om vi har en bild som är 2272 blidpunkter bred så kommer den i 96 DPI (exempelvis på en skärm) bli 2272/96 = 23,67 tum bred. Eftersom 1 tum är 25,4 mm så multiplicerar vi 23,67 med 25,4 och får 601,1 mm. Skriver vi ut samma bild i 300 DPI kommer dess bredd att bli 2272/300 = 7,57 tum * 25,4 = 192,4 mm.