Sv: Centralbron håller för pendeltåg.2,4 ton/m

(1067 | 2002-04-07 20:54)

Som ett svar på: Sv: Centralbron håller för pendeltåg.2,4 ton/m skrivet av Gustav Karlsson den 07. apr 2002 20:37:59:

>>>>Vore det tekninskt möjligt att lägga ett ytterligare järnvägsspår genom Stockholm på Centralbron? Jag tänker då att man breddar järnvägsbron på trafikledens bekostnad. Centralbron är ju ganska bred, så om man gjorde körfälten lite smalare, så kanske bilarna även fortsättningsvis har 6 körfält att åka på. Dessutom verkar det som det körfält som ligger närmast järnvägen är det minst använda. Körfältet i fråga leder tydligen till en avtagsväg vid Slussen, och dit är det inte så många bilar som åker. Jag är inte så insatt i Stockholms geografi, men ett hinder verkar vara den tunnelkasun som tunnelbanan leds i mellan Gamla Stan och Centralstationen. När jag tittade på Centralbron såg jag att den tunneln går i ytläge längs hela Riddarholmen. Kan den vara ett hinder för en breddning av järnvägsbron? Enligt Banverket skulle ju ett spår ytterligare göra stor skillnad för trafikflödet genom staden.
>>>-------------------------------
>>>Frågan har utretts flera gånger - gå in på Banverkets hemsida så kan du hitta mer material.
>>>I korthet är det möjligt att lägga ett tredje spår något över nuvarande trafikled, vilket var det som förordades för passagen av Riddarholmen hellre än att låta järnvägstrafiken komma närmare Riddarholmskyrkan. I praktiken håller nog inte vägbron för tåg, utan det blir nog nödvändigt med rivning och nybyggnad.
>>>Det tredje spåret är dock inte aktuellt längre. Avgörande skäl är att den långsiktiga spårkapaciteten är otillräcklig med ett tredje spår, och att en pendeltågstunnel ger bättre tillgänglighet till områdena runt stationerna genom flera uppgångar och ett nytt stationsläge vid Odenplan.
>>>Tredje spåret som förslag lanserades av dåvarande SJ i mitten av 1980-talet och drevs av Banverket under 1990-talet, när budgeten och prognoserna för den framtida trafikutvecklingen var mer begränsade än idag. Om Nyköpingslänken/Ostlänken byggs behövs definitivt fyra spår genom Stockholm.
>>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>>X10-tågens A-del har tjänstevikten 60 ton(tjänstevikt är väl med passagerare?) och längden 25 m vilket ger metervikten 2,4 ton/m.
>>En vanlig lastbil med tillåten bruttovikt 60 ton och längden 24 m ger en metervikt av 2,5 ton.
>>Emellertid förekommer tillåten bruttovikt 60 ton även för något kortare bilar(vet inte exakt).Dessutom kan det förekomma att sådana bilar kör i bredd och med tillåten hastighet 70 km/h är den dynamiska belastningen på bron vida högre än vad ett ensamt pendeltåg som dessutom kör saktare inför uppehåll på Cst utövar.
>>Om insikten om möjligheten att med en "obetydlig" ändring på bron kunna köra pendeltåg på Centralbron vinner insteg hos berörda politiker kanske vi kan se ett eller kanske rent av två pendeltågspår på Centralbron inom kanske tre år.
>>Bilarna borde fortfarande ha möjlighet att använda fyra körfällt.
>>Tänk vad mycket pengar som kan sparas och användas till exempelvis kringfartsleder om den tänkta pendeltågstunneln inte kommer till utförande.
>Ursäkta mig men du måste ta in i beräkningarna att spår, sliper, kanske makadamm och kontaktledning med stolpar etc väger en del också.
>Och sedan gäller det hur du ska undvika att komma upp så högt i höjd att du inte äventyrar trafiken till/från Riddarholmen.
>Och det finns väl tyngre tåg än pendeltåg. Inte gör väl spåren så stor effekt om man ska börja kryssa i Årsta och inne på Centralen.

Resonemang om metervikt synes mig inte helet relevant när det gäller broar och viadukter i annat än egenvikt och snölast. Tåg åstadkommer punktlaster och dynamiskt tillskott. Det lyfter här och trycker där och momentkurvorna åker upp och ner som tjejernas hopprep en majdag på skolgården. Dessutom vibrerar alltihop med en massa cykler per sekund. Är det underbågreglar med bågverkan så håller de på och borrar i upplagen på ett intressant sätt. Dessutom gillar lokförare att koppla upp och ned och bromsa och ha sig, vilket rycker och sliter i broarna. Men inte lika mycket om spåret ligger i makadamtråg. Det är inte hälsosamt at rycka igång ett malmtåg när Dm3an står på stålbro med vagnarna bortom brolagret.

Men:

Hellre räkna med dynamisk last
än att bygga för punktlast med råge

Hellre lyss till det stål som brast
än att aldrig spänna en bågeSv: Centralbron håller för pendeltåg.2,4 ton/m - Bengt Dahlberg - 2002-04-08 05:35