Sv: YBo4t - två rälsbussar till

(Hans Broman | 2003-07-19 09:56)

Som ett svar på: Sv: Ybo4t skrivet av Magnus O den 18. jul 2003 21:15:21:

>>>Hur många byggdes, och var fanns dessa i maj 1965?
>>Här har du ett delsvar..
>>/Gyllis
>Tack för det, snabbt och enkelt för den som kan.
>Tackar & Bugar
>/Magnus

Totalt byggdes 14 st smalspåriga rälsbussar med spårvidd 1067 mm av Märstaverken i Eksjö. Litterat var först YCo4t, vilket ändrades till YBo4t vid den nya klassindelningen 1956. 585 och 586 fanns kvar och fick littera Y4T när SJ:s nya litterasystem för personvagnar och rälsbussar infördes 1 januari 1970.

584-592 byggdes 1949-50, och 677-681 byggdes 1951. Nio släpvagnar byggdes också. Rälsbussarna målades ursprungligen i grönt och gult, vilket från omkring mitten av 1950-talet ändrades till orange och gult, något som ju sedan 1953 blivit de normalspåriga stålrälsbussarnas standardfärg. Från början var de nedre strålkastarna placerade ända nere i linje med kopplet, men de blev så utsatta för skador att man beslöt att flytta upp strålkastarna en liten bit.

Frågan gällde var YBo4t-rälsbussarna var placerade i maj 1965. Placeringslistan för april 1966 som visades i ett annat inlägg innehöll tolv rälsbussar, alla placerade i Växjö. Utöver dem slopades och skrotades två rälsbussar, nr 584 och 588, under 1965. Enligt Ulf Fjelds och Ulf Diehls artikel i TÅG 1/73 sid 11 satte slopningen och skrotningen i gång som en följd av att nedläggningen av 1067-nätets persontrafik ínleddes den 30 maj 1965. Jag tror därför man kan utgå från att även 584 och 588 ingick i trafikvagnsparken under maj 1965, men osvuret är förstås bäst. Eftersom de slopades först får man väl anta att de var i dåligt skick. Kanske var de inte körklara i maj 1965?

Alla rälsbussarna var alltså placerade i Växjö men användes i maj 1965 på följande linjer:
Halmstad - Vislanda (där de debuterat först 1964; dessförinnan behärskade trärälsbussar denna linje)
Vislanda - Karlshamn (till den del de inte redan då hade undanträngts av YBo5t-rälsbussar)
Växjö - Ronneby (nedlades 30 maj 1965)
Karlskrona - Torsås (nedlades 30 maj 1965)

Såvitt jag förstår av artikeln jag nämnde har YBo4t också förekommit på linjerna Norraryd - Kvarnamåla och Torsås - Bergkvara, men normalt gick där trärälsbussar fram till nedläggningen, som även för dessa linjer skedde den 30 maj 1965.

YBo5t var ombyggda YBo5p-rälsbussar (= YP), dvs Hilding Carlssons stålrälsbussar från början av 1950-talet. Fem rälsbussar ombyggdes från 1964 till 1067 mm spårvidd sedan behovet minskat på 891 mm-nätet. Underhållskostnaderna för HC-fordonen var betydligt lägre än för Märstafordonen.

Åren 1965-68 slopades alla YBo4t utom 585 och 586, som fanns kvar för skoltåget Karlshamn - Svängsta och som reserv för den övriga trafiken Karlshamn - Vislanda. Den 31 maj 1970 lades persontrafiken ner även på den linjen. Sista YBo4t (=Y4T) till skrot var 586, som skrotades 1972 i Vislanda. Den blev därmed sista rälsbuss av s k Märstatyp, eftersom motsvarande 891 mm-rälsbussar (YBo4p) gick ur tiden redan 1968.

Däremot finns det fortfarande kvar rälsbussar av Märstaverkens tillverkning, men då gäller det några normalspåriga Y7-rälsbussar i nummerserien 1208-1259. Dessa är inte av Märstatyp utan följer ASJ-ritningarna.


Sv: YBo4t - två rälsbussar till - MagnusO - 2003-07-19 16:34
Sv: YBo4t - två rälsbussar till - Lennart Petersen - 2003-07-20 02:57