150 år den 1 december 2003

(Sten Nordström | 2003-11-29 18:27)

Den 1 dec 1853 avgick Sveriges första lokomotivdragna godstransport – en malmlast, frän Kärrgruvan till Trättsbo. Det var premiärturen på Norbergsbanans första delsträcka som sedermera byggdes ut till Ängelsberg. Samtidigt debuterade det första svensktillverkade ångloket, Förstlingen, tillverkat hos Munktells i Eskilstuna. Järnvägen var från början smalspårig men 1876 fick den normal spårvidd och kopplades ihop med det övriga järnvägsnätet i Bergslagen. Fram till 1962 bedrevs persontrafik på sträckan och till mitten av 90-talet gick godstågen. Därefter låg spåret mer eller mindre i malpåse för att när det nya seklet var nytt åter öppnas. Till en början bara för trampdressiner men från augusti i år även för vanliga tåg.

Numera är det ENJ, Engelsberg-Norbergs Järnvägshistoriska förening som trafikerar och underhåller Norbergsbanan. Föreningen har två egna rälsbussar och numera även ett rälsbussläp. Detta senare räddades från utplåning/skrotning genom välvillighet från Banverket och Stena i Hallstahammar. I lördags hämtade folk från ENJ rälsbussläpet i Hallstahammar och drog upp det till Kärrgruvan i avvaktan på att det skall återställas i sitt ursprungliga skick. Släpet har senast använts av Banverket som förrådsfordon i Västerås.

Bilderna är tagna vid ankomsten till Norberg den 29 november 2003 av Sten Nordström.


Fr: Rälsbussläpnummer hos ENJ? - Carl-Erik Olsson - 2003-11-30 01:21