Sv: Mätvagn So4 4610. På Järnvägsmuseum? (ingen text)

(Lennart Nilsson | 2003-12-20 10:22)

Som ett svar på: Sv: Mätvagn So4 4610. På Järnvägsmuseum? (ingen text) skrivet av Jan Lundstrøm den 20. dec 2003 08:51:10:

>Hej!
>Hvis det er den Såkaldte Mauzinvagn så står den i dag ved Banmuseet i Ängelholm.
>Jan
4610 är den så kallade Mauzinmätvagnen. Vagnen överläts på Banmuseet efter att man moderniserat sina andra två mätvagnar, Strix (Qih 985 0238) samt Qim 985 0250. Om Banverkets två mätvagnar samt om Mauzinvagnen kan man läsa i Lok & vagnar 4 (www.stenvalls.com).