ASEA-Åkerman-systemet

(Mikael Vidner | 2004-08-17 21:12)

Är det någon som vet vad regulatormotorn drev? Var
den mekaniskt kopplad till drivmotor,
huvudgenerator och hjälpgenerator? Eller var den
mekaniskt kopplad till traktionsmotorerna (eller en
av dem). Eller drev den något som hade med
dieselmotorns bränslesystem att göra
(centrifugalregulator eller matarpump till
insprutningspumpen)? Eller drev den ingenting alls
utan bara påverkade strömmen genom huvudgeneratorns
magnetiseringslindning?

Det framgår inte på det principiella
kopplingsschemat på sidan 44 i "Svenska
elmotorvagnar" (men visste jag skulle jag nog
förstå funktionen hos det dieselelektriska
drivsystemet med automatisk effektreglering).Sv: ASEA-Åkerman-systemet - BD - 2004-08-17 21:28