Gamla E6 inte alls särskilt gammal.

(David Magnusson | 2004-11-24 21:02)

Som ett svar på: Sv: E6 - Jan L ! Du har en bild på VKB o gamla E6 mellan Slöinge - Getinge skrivet av Bengt Jönsson den 24. nov 2004 20:43:00:

>>>>>>>>En liten fototur för att dokumentera vad som finns kvar.
>>>>>>>
>>>>>>>Snygga foton! Speciellt där VKB går kurvigt parallellt med gamla E6 och där denna går över VKB vid den s.k "Rågelundsviadukten" strax söder om Åsa Station inte så långt ifrån Frillesås.
>>>>>>>Till långt in på sena 70-talet var denna 30-talsväg den stora Europahuvudvägen E6, pulsådern från Norge och Göteborg söderut mot Helsingborg och kontinenten vilken ju som alla vet börjar på andra sidan sundet.... zwinker
>>>>>>>Ofta hände det att utländska långtradare när de skulle över "Rågelundsviadukten" och dess feldoserade sneda backkrön i för hög fart kom för långt ut mot slänten och helt sonika välte samt spred sin last av apelsiner, mjöl etc över slänten och VKB till de lokalboendes stora glädje och polisens samt SJs stora förtrytelse. Stopp i trafiken och nästan milslånga köer samt godståg på kö.
>>>>>>>Att plocka "vrakgods" från välta lastbilar var nästan en "sport". Detta tog emellertid slut när motorvägen mellan Frillesås och Fjärås stod färdig 1979.
>>>>>>>F.öv kan jag nämna att i Frillesås finns fortfarande "BAr Mona-Lisa" kvar. Dock inte som i sin storhets dagar när detta ställe var en replipunkt för den långväga lastbilstrafiken.
>>>>>>>/Bengt
>>>>>>>"Varkgodsplockare" när det begav sig.
>>>>>>
>>>>>>Ah ja, gamla E6 igenom Halland. Det var tider det när man drog en lättnadens suck över att motorvägen började strax norr om Varberg i mitten av 80-talet...
>>>>>
>>>>>.. för att nu inte tala om när man stående i shoppingkasseutrymmet ovanpå motorn bakom baksätet i en gamma "Folka" äntligen kom fram till Holm strax norr om Halmstad där den stora Motortrafikleden började. Den snabba vägen där min far med gasen i botten kunde komma upp i nästan 120 km/h som räckte ända gröna, tungt lastade utlandsregistrerade MAN-långtradare som på 2:ans växel och med en svart rökkvast stående rakt upp ur avgasröret segade sig uppför den mycket branta backen.
>>>>>Inte förrän strax norr om Ängelholm började motorvägen med "skarvspårsdunkande" betongplattor som på konitnenten.
>>>>>Motellet i Fleninge.
>>>>>E4:an nedför "Hälsovägen" i Hälsingborg och färjeläget där "Betula och "Regula" med systrar såg till att man tryggt och bekvämt färjades över. Över till andra sidan sundet där ju som alla vet kontinenten börjar..
>>>>>Idag är ju hela E6 mellan Hällevadsholm och (nästan) Trälleborg en trist, tråkig och själlös motorväg...
>>>>>/Bengt
>>>>
>>>>Bengt, hur kan du kalla den trist?
>>>>E6 på Västkusten är nog en av de vackraste vägarna sett från bilpassagerarnas ögon. Låt vara att man inte längre har några traktorer att köra om längre, men passagen mellan sjöarna utanför Frillesås är en skönhetsupplevelse som är svårslagen, för att inte tala om E6 på norra sidan av Hallandsåsen!
>>>>Eller för att ta de gamla Reichsautobahn som Hitler lät bygga igenom Tyskland där vägen följer med landskapet. Det är svårt att låta tåg följa med landskapet så när man måste ta hänsyn till lutningar som gummivut utan problem klarar av.
>>>>Nej, döm inte ut nya vägar som själlösa. Det finns gott om många själlösa tågsträckor ochså som bara är raksträckor igenom landskapet. Södra Stambanan igenom Småland och vissa sträckor igenom Norrland är enligt min mening världens största mörkgröna tunnlar...
>>>
>>>Har man ett antal gånger åkt med "gummi-vut" ner till Skåne i diverse olika varianter av fordon drivna av luftkylda boxermotorer längs den dåtida hårt trafikerade landsvägen E6, genom små samhällen med postlådor och gårdsutfarter, Hallandskustens olika fyrar lätt synliga, Grimetons sändarmaster blinkande i mörkret, kurvor, möten etc så kan man inte annat än tycka att dagens motorväg är erbarmeligt trist. Glöm inte heller gamla E6-sträckningen på södersluttningen av Hallandsås, genom Margretetorp och längs bäcken där jag tror att det fortfarande finns en gammal lanthandel med urmodig bensinpump märkt BP.. !
>>>De' du Roy!
>>>Något motsvarande finns i dag endast i E4-sträckningen norr om Uppsala vilken även den snart kommer att motorvägiseras...
>>>Kulturmiljöerna försvinner mer och mer..
>>>/Bengt
>>Man kan väl kalla det "planskilda korsningens själdödare". Visst, olika sorters trafik kan passera utan risk för möten men det innebär samtidigt att mötena, och därmed en del av själen om man tycker att en plankorsning har sin själ, försvinner. Olycksstatistiken går däremot nedåt liksom tidsåtgången så samhällsplanerare är nöjda liksom de som klagar på nuvarande trafikhelvete.
>>Men Halmstads silhouette sett från höjden söder om staden på E6, passagen mellan sjöarna vid Frillesås, Hallandsåsen på vintern när gummi-vuten kämpar sig uppför liksom alla backar där vägen följer med landskapet är faktiskt inte så tokigt det heller. Det kunde ha blivit spikrakt som E4 söder om Jönköping...
>Jan L ! Skulle du vilja lägga ut ovan nämnda bild med VKB och E6 mellan Getinge - Slöinge ?
>TAckar på förhand!
>Nya E4:an genom Småland vill jag helst inte uttala mig om!
>Gamla vägar har "själ" där de slingar sig fram genom landskapet och jag förstår faktiskt de som kör MC för att komma nämare naturen!
>Rekommenderar "Svenska Vägboken" från 1963!
>zwinker
>/Bengt

Då ska du tänka på att stora delar av gamla E6 igenom Halland byggdes på 30-talet när vägen stensattes, breddades och i vissa fall byggdes utanför byarna. Vägen igenom Slöinge gick från början på dagens Gamla Landsvägen och Göteborgsvägen (inte att förväxla med gamla E6 som heter just Gamla E6 i dagens Slöinge) men vägen fick en betydligt rakare och bredare profil på 50-talet när vägen flyttades lite närmre kyrkan och försågs med endast två korsningar för att komma in i själva byn. På 60-70talen växte Slöinge så att byn hade byggt ikapp med den "nya"
vägen men den går fortfarande förbi den gamla bykärnan i Slöinge. Liknande exempel är byn Heberg där vägen från början gick bredvid VKB och följde järnvägen igenom byn innan man byggde en ny väg strax norr om byn på 50-talet. Liknande exempel finns längs alla större landsvägar i hela landet. Det som skiljer dessa vägar från nuvarande E6 är givetvis att de inte byggdes med planskilda korsningar eller för olika trafikslag.

Med järnvägen hade man givetvis aldrig kunnat dra en omfartsväg i utkanten av en by hur som helst som med bilvägarna. Lagt spår ligger, så det är svårare att flytta om en järnväg än en väg zwinker


Sv: Gamla E6 inte alls särskilt gammal. - Njaeee. - Bengt Jönsson - 2004-11-24 21:35