Stocksundsbron [bilder]

(Jakob Ehrensvärd | 2005-03-06 00:55)

Vid pass 23 år sedan, mer precist den 3 mars 1982, fångades ett par tidstypiska tåg över denna numera hädangångna bro..

http://www.pbase.com/image/34265877
.jpg

http://www.pbase.com/jakobe/image/4
0460728.jpg

http://www.pbase.com/jakobe/image/4
0460729.jpgSv: Stocksundsbron [bilder] - herr B - 2005-03-06 06:27