Sv: Öfre/övre och Nedre, sammanfattning

(Kalle | 2005-12-11 17:51)

Som ett svar på: Sv: Öfre/övre och Nedre, sammanfattning skrivet av Carl-Axel Schiller den 11. dec 2005 17:10:47:

>>Vilka platser vid järnvägen har eller har haft tillnamnet "Övre"/"Öfre" resp "Nedre"?
>>/Bobo L
>Arlanda nedre, utgångspunkt för avstickaren mot Arlanda S/N.
>Bokskogen öfre/övre, ändhållplats för sidobanan från Bokskogsväxeln (MGJ)
>Bokskogen nedre, hållplats strax öster om Bokskogsväxeln (MGJ)
>Borås öfre/övre
>Borås nedre, år 1930 ändrad till Borås C
>Degerfors öfre föreslaget namn på Degerfors
>Flens öfre/övre.
>Gåshaga övre och nedre, på SSLidJ
>Hagalund övre, 1918-1955 namn på den bangård som först hette Järva lokomotivstation och senare enbart Hagalund.
>Hermelin öfre/övre och nedre, håll/lastplatser på sträckan Gällivare-Malmberget.
>Höganäs öfre/övre och nedre, slogs ihop till Höganäs 1919.
>Kihl/Kil nedre, första stationen i Kil. När BJ sträckning söderut öppnades för trafik namnändrades gamla stationen Kihl till Kihl nedre.
>Kristinehamn öfre användes parallellt med Kristinehamn.
>Kristinehamns nedre.
>Kärrgruvan öfre/övre utgångspunkt för banan mot Klackberg
>Läggesta nedre (ÖSlJ)
>Munkedals öfre och nedre vid Munkedals jvg.
>Mölndals övre, från 1925 namn på den station vid GBJ som tidigare hette Mölndal.
>Mölndals nedre, från 1925 namn på fd stationen Fässberg (Västkustbanan)
>Nedre Engelbrektsgatan, namn på Djursholmsbanans ändpunkt i Stockholm till 1927.
>Nedre Vojakkala, rälsbusshållplats 1948-1987 på sträckan Bäverbäck-Haparanda.
>Nybybruk nedre, fd lastplats på NrSlJ
>Nykroppa nedre, fd lastplats ca 900 m söder om Nykroppa
>Nynäs öfre ändrat till Nynäs hafsbad/havsbad 1907.
>Oskarshamns öfre och nedre, fd lastplatser på NOJ enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
>Raset övre och nedre, tillfälliga hållplatser mellan Lerum och Jonsered år 1913, efter jordskred.
>Refteled öfre ändrades till Reftele 1900.
>Refteled/Reftele nedre, fd lastplats på sträckan Reftele-Smålandsstenar.
>Skelleftehamns övre, från 1933 på den station som tidigare hette Kallholmen
>Skelleftehamns nedre, hette före 1933 enbart Skelleftehamn.
>Skepparslöf/Skepparslöv nedre, 1926 ändrad till Skepparslöv, sedan den ursprungliga stationen med detta namn lagts ned.
>Stjernsfors nedre, fd lastplats ca 300 m söder om Stjärnfors (NKlJ)
>Stockviksverken övre och nedre, linjeplatser på OKB mellan Svartvik och Sundsvall C
>Storfors öfre/övre, fd lastplats ca 800 m norr om Storfors.
>Svartbäcken nedre, slutpunkten (?) för JTJ, ca 4 km öster om Svartbäcken (DONJ)
>Svartön övre och nedre, bangårdar vid Malmbanans ändpunkt i Luleå.
>Södertälje öfre ändrades till Saltskog 1888.
>Södertälje nedre ändrades till Södertelge>Södertälje>Södertälje C
>Tomteboda övre, föreningsplatsen mellan Norra stambanan och SWB
>Tomteboda nedre, benämning på nuvarande Tomteboda, då Tomteboda övre fanns.
>Trelleborg/Trälleborg nedre, år 1938 ändrad till Trelleborg C
>Trelleborgs öfre/övre, på MTJ
>Tyfors nedre, vattenstation (?) mellan Tyfors och Neva.
>Vintjärn övre, lastplats på sträckan Vintjärn-Rysjön (DONJ)
>Öfre och Nedre Blixtorp lastplatser mellan Blixtorp och Korsberga, HSJ
>Öfre Bräcke, tidigt ändrat till Bräcke (lastplats mellan Ängebacken och Ryr på UWHJ)
>Öfre Börseryd namnändrades tidigt till Börseryd (KJ, mellan Nybro och Trekanten))
>Öfre Flen, år 1888 ändrat till Flens öfre/övre
>Öfre Hinshult, en kort tid namn på stationen Skoghult. (MÅJ)
>Övre Kukkola, rälsbusshållplats mellan Karungi och Lomkärr 1951-1963
>Öfre Lida föreslaget namn på Överlida
>Öfre Segerstad, föreslaget namn på Ölands Segerstad.
>Öfre/övre Storvik; stationen Storvik på GDJ fick detta namn 1875, då norra stambanan nått till nya stationen Storvik.
>Öfre/övre Ullerud på NKlJ
>Öfre Virå tidigt ändrat till Virå (Stafsjö järnvägs slutpunkt)
>Övre Vojakkala, rälsbusshållplatsen Vojakkala på sträckan Lomkärr-Bäverbäck namnändrad 1948.

Jag har en gammal "Tur och Retur" här från mitten av 80-talet med Sverige karta i slutet. Du har glömt Nedre Sapporo som finns i Lappland! (Jag själv trodde dock att Sapporo ligger i Japan och att stället heter Soppero men det står Sapporo faktiskt).


Sv: Öfre/övre och Nedre, sammanfattning - Ulf Nyström - 2005-12-11 17:55