Sv: Öfre/övre och Nedre, sammanfattning

(Anders Norén | 2005-12-11 18:30)

Som ett svar på: Sv: Öfre/övre och Nedre, sammanfattning skrivet av Ulf Nyström den 11. dec 2005 17:55:06:

>>>>Vilka platser vid järnvägen har eller har haft tillnamnet "Övre"/"Öfre" resp "Nedre"?
>>>>/Bobo L
>>>Arlanda nedre, utgångspunkt för avstickaren mot Arlanda S/N.
>>>Bokskogen öfre/övre, ändhållplats för sidobanan från Bokskogsväxeln (MGJ)
>>>Bokskogen nedre, hållplats strax öster om Bokskogsväxeln (MGJ)
>>>Borås öfre/övre
>>>Borås nedre, år 1930 ändrad till Borås C
>>>Degerfors öfre föreslaget namn på Degerfors
>>>Flens öfre/övre.
>>>Gåshaga övre och nedre, på SSLidJ
>>>Hagalund övre, 1918-1955 namn på den bangård som först hette Järva lokomotivstation och senare enbart Hagalund.
>>>Hermelin öfre/övre och nedre, håll/lastplatser på sträckan Gällivare-Malmberget.
>>>Höganäs öfre/övre och nedre, slogs ihop till Höganäs 1919.
>>>Kihl/Kil nedre, första stationen i Kil. När BJ sträckning söderut öppnades för trafik namnändrades gamla stationen Kihl till Kihl nedre.
>>>Kristinehamn öfre användes parallellt med Kristinehamn.
>>>Kristinehamns nedre.
>>>Kärrgruvan öfre/övre utgångspunkt för banan mot Klackberg
>>>Läggesta nedre (ÖSlJ)
>>>Munkedals öfre och nedre vid Munkedals jvg.
>>>Mölndals övre, från 1925 namn på den station vid GBJ som tidigare hette Mölndal.
>>>Mölndals nedre, från 1925 namn på fd stationen Fässberg (Västkustbanan)
>>>Nedre Engelbrektsgatan, namn på Djursholmsbanans ändpunkt i Stockholm till 1927.
>>>Nedre Vojakkala, rälsbusshållplats 1948-1987 på sträckan Bäverbäck-Haparanda.
>>>Nybybruk nedre, fd lastplats på NrSlJ
>>>Nykroppa nedre, fd lastplats ca 900 m söder om Nykroppa
>>>Nynäs öfre ändrat till Nynäs hafsbad/havsbad 1907.
>>>Oskarshamns öfre och nedre, fd lastplatser på NOJ enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
>>>Raset övre och nedre, tillfälliga hållplatser mellan Lerum och Jonsered år 1913, efter jordskred.
>>>Refteled öfre ändrades till Reftele 1900.
>>>Refteled/Reftele nedre, fd lastplats på sträckan Reftele-Smålandsstenar.
>>>Skelleftehamns övre, från 1933 på den station som tidigare hette Kallholmen
>>>Skelleftehamns nedre, hette före 1933 enbart Skelleftehamn.
>>>Skepparslöf/Skepparslöv nedre, 1926 ändrad till Skepparslöv, sedan den ursprungliga stationen med detta namn lagts ned.
>>>Stjernsfors nedre, fd lastplats ca 300 m söder om Stjärnfors (NKlJ)
>>>Stockviksverken övre och nedre, linjeplatser på OKB mellan Svartvik och Sundsvall C
>>>Storfors öfre/övre, fd lastplats ca 800 m norr om Storfors.
>>>Svartbäcken nedre, slutpunkten (?) för JTJ, ca 4 km öster om Svartbäcken (DONJ)
>>>Svartön övre och nedre, bangårdar vid Malmbanans ändpunkt i Luleå.
>>>Södertälje öfre ändrades till Saltskog 1888.
>>>Södertälje nedre ändrades till Södertelge>Södertälje>Södertälje C
>>>Tomteboda övre, föreningsplatsen mellan Norra stambanan och SWB
>>>Tomteboda nedre, benämning på nuvarande Tomteboda, då Tomteboda övre fanns.
>>>Trelleborg/Trälleborg nedre, år 1938 ändrad till Trelleborg C
>>>Trelleborgs öfre/övre, på MTJ
>>>Tyfors nedre, vattenstation (?) mellan Tyfors och Neva.
>>>Vintjärn övre, lastplats på sträckan Vintjärn-Rysjön (DONJ)
>>>Öfre och Nedre Blixtorp lastplatser mellan Blixtorp och Korsberga, HSJ
>>>Öfre Bräcke, tidigt ändrat till Bräcke (lastplats mellan Ängebacken och Ryr på UWHJ)
>>>Öfre Börseryd namnändrades tidigt till Börseryd (KJ, mellan Nybro och Trekanten))
>>>Öfre Flen, år 1888 ändrat till Flens öfre/övre
>>>Öfre Hinshult, en kort tid namn på stationen Skoghult. (MÅJ)
>>>Övre Kukkola, rälsbusshållplats mellan Karungi och Lomkärr 1951-1963
>>>Öfre Lida föreslaget namn på Överlida
>>>Öfre Segerstad, föreslaget namn på Ölands Segerstad.
>>>Öfre/övre Storvik; stationen Storvik på GDJ fick detta namn 1875, då norra stambanan nått till nya stationen Storvik.
>>>Öfre/övre Ullerud på NKlJ
>>>Öfre Virå tidigt ändrat till Virå (Stafsjö järnvägs slutpunkt)
>>>Övre Vojakkala, rälsbusshållplatsen Vojakkala på sträckan Lomkärr-Bäverbäck namnändrad 1948.
>>Jag har en gammal "Tur och Retur" här från mitten av 80-talet med Sverige karta i slutet. Du har glömt Nedre Sapporo som finns i Lappland! (Jag själv trodde dock att Sapporo ligger i Japan och att stället heter Soppero men det står Sapporo faktiskt).
>Men den orten, hur den än stavas, ligger väl inte vid någon järnväg?

Nej, och trafiken där sköttes väl av Postens diligenser, även om det fanns ett par järnvägslösa orter där uppe som trafikerades av SJ-bussar.

Anders


Sv: Öfre/övre och Nedre, sammanfattning - Staffan Sävenfjord - 2005-12-11 18:45