Sv: Ställverken i Norrköping

(Christer Malm | 2007-04-14 10:23)

Som ett svar på: Sv: Ställverken i Norrköping skrivet av Gunnar E den 13. apr 2007 21:11:02:

>>Ställverk 3 var ett elektriskt ställarställverk med mekaniskt register. Jag vet inte om det har funnits fler elektriska ställverk som saknde illuminerad spårplan, men ställverk 3 är det enda jag sett som inte hade någon. Man fick alltså lägga växlar och ställa signaler enbart på allmän kännedom om spårkonfigurationen. Jag gick övning där några dagar, men jag måste alltid ha en bangårdsritning framför mig för att göra rätt.
>-----
>En mycket intressant skildring av de gamla ställverkens sista tid! Elektriska ställverk utan illuminerad spårplan var nog inte så vanligt på 1960-talet; från mitten av 1920-talet var sådana spårplaner standard för nya ställverk. Dock borde det från början ha funnits en bangårdsritning uppsatt ovanför ställverksapparaten - det ser man på nästan alla gamla ställverksinteriörbilder.

Betänk att min minnesbild är ca 45 år gammal! Det kan hända att spårplanen fanns ovanför ställverket även om jag tror mig minnas en spårplan som var uppklistrad på en masonitskiva och således var flyttbar.

Tack för en intressant beskrivning över ställverken i Norrköping! Den fyrvingade "T-semaforen" hade jag aldrig hört talas om. Den hade skattat åt förgängelsen när jag kom till Norrköping.