Sv: Järnvägshistoriskt Forum på ny plattform

(Jonny Saljefeldt | 2007-12-29 08:43)

Som ett svar på: Sv: Järnvägshistoriskt Forum på ny plattform skrivet av Postvagnssorterarna den 29. dec 2007 01:44:17:

>>Det är bra att moderatorerna inte tar åt sig! Men det känns för oss forumanvändare likafullt tråkigt att vi alla bara ska vara glada och nöjda med den Postvagn som vi nu har. Nu finns ju chansen till att debattera vagnens plattform.
>Nu är tyvärr inte frågan i första hand om vilken eventuell plattform vi skall använda för vårt forum, det valet är faktiskt helt sekundärt. Den stora frågan är istället: Var hittar SJK en forumleverantör som hanterar vår trafikmängd utan reklam och helst utan trafikavgifter.
>Tyvärr är seriösa forumleverantörer något ganska sällsynt nu för tiden, förmodligen för att det ställer ganska stora krav på tillsyn och kapacitet. Så om någon har bra tips på forumleverantörer motages dessa tacksamt.
>Alternativet är att hyra in sig på ett webbhotell som erbjuder forum som tillval (eller tillhandahåller den nödvändiga tekniken), även här gäller det att hitta någon som kan uppfylla våra krav på kostnad, tillgänglighet och kapacitet. De flesta leverantörer har någon form av begränsning av trafikmängden, antingen i form av ett trafiktak/månad eller begränsningar i den faktiska kapaciteten.
>>Så hur är det nu egentligen? Vem eller vilka är SJK som tillhandahåller detta forum? Är det inte åtminstone indirekt alla vi medlemmar i Svenska Järnvägsklubben; vi borde därför kunna ställa vissa krav till höga ansvariga och inte bara vänta på vad som kommer att erbjudas oss.
>Postvagnen är inte något forum för SJK:s föreningsdemokrati, vill man ställa krav måste dessa framföras direkt till styrelsen eller till årsstämman. Postvagnen är inte heller ett forum bara för SJK:s medlemmar utan är öppet för alla järnvägsintresserade utan krav på medlemskap (därav föregående inskränkning), till det kommer att en stor del av SJK:s medlemmar helt saknar kontakt med Postvagnen. Så Postvagnen är tyvärr en liten del av SJK:s verksamhet, men nog så viktig, Postvagnen kan i vissa avseenden kanske närmast jämföras med SJK:s lokalavdelningar.
>>Det faktum att SJK/Postvagnens web-master Daniel Nordling uppenbarligen varit premiärskribent/bildinläggare i den nya forumversionen av Järnvägshistoriskt Forum tyder ju på att Daniel N är väl insatt i aktuella forumtyper. Varför får vi inte från "hästens mun" höra vilka planer och tidsscheman som gäller för migreringen av Postvagnen i nuvarande Parsimonyklädsel till den nya plattformen, vilken den nu än blir?´
>Det korta svaret blir att det ännu inte finns några konkreta planer eller något tidsschema för Postvagnens migrering. Detta beror till stor del på att undertecknad inte har kunnat avsätta den tid som detta arbete kräver, för tyvärr så konkurrerar Postvagnsarbetet med viktigare saker i mitt liv. Därför är vi också öppna för initiativ utifrån, om det finns någon som har en lösning som uppfyller våra förutsättningar är vi öppna för en diskussion.
>Att jag hjälpte Järnvägsmuseivänner att komma igång med sitt nya forum var naturligtvis med baktanken att få erfarenhet av hur deras lösning fungerar i praktiken, My little forum är med sin trådstruktur en personlig favorit för en framtida Postvagn. Men det kräver ett webbhotell med MySQL och PHP, vilket SJK:s nuvarande webbhotell inte har.
>>För det kan väl inte vara så att vi i Postvagnen ska vara sist ut när det gäller val av forumtyp? Vilka prioriteringar har man i SJK-ledningen vad gäller vårt forum? Med tanke på att Parsimonyforumen runt ikring oss både här hemma och i Norge redan bytt eller står i nära tur att byta kunde det vara intressant att få en lägesrapport från exempelvis Daniel Nordling! updown
>SJK:s ledning i form av styrelsen har visat tämligen ringa intresse för Postvagnens eventuella framtid, huvudfokus har de senaste åren legat på föreningens ekonomi. Sett ur den synvinkeln så är Postvagnens migrering ganska problematisk, föreningen har ett mycket tufft budgetarbete framför sig, då vi har gjort en kraftig satsning på tidningen Tåg utan att i förväg säkerställa en motsvarande höjning av intäkterna. Vilken lösning vi än väljer kommer kostnaden för Postvagnen att mångdubblas, där en 10 faldig ökning förmodligen är lågt räknat. Hur mycket en ny Postvagn får kosta är därför avgörande för dess framtid, svaret på den frågan är inte känd förrän föreningens budget är behandlad av styrelsen (vilket sker under januari månad).
>/Daniel - Forumansvarig SJK

Intressant redogörelse - tack för den. Några frågor:

Har du några siffror på trafikmängden? Vilka webbhotell har du undersökt redan?

Hur är status beträffande den av styrelsen i början av året annonserade ambitionen att omarbeta SJK:s hemsida? Jag antar att det i det fallet mest handlar om att kunniga personer måste avsätta tid för arbetet.


Sv: Järnvägshistoriskt Forum på ny plattform - Postvagnssorterarna - 2007-12-30 01:34