Diverse svar på frågor i tråden nedan

(Anders Jansson | 2002-01-06 15:33)

Som ett svar på: Inga överföringsvagnar Karlskrona-Bergkvara skrivet av Anders Jansson den 05. jan 2002 23:14:19:

Mitt påstående att överföringstrafik inte förekommit Karlskrona-Torsås-Bergkvara grundas på:
-Skrivelse från distriktschefen i Borås angående förutsättningar för SSAs färjetrafik Bergkvara-Mörbylånga.
-Skrivelse från Trafikbyrån till Generaldirektören våren 1956 med prognos över behov av överföringsvagnar.
-Skrivelse från trafikinspektören i Växjö hösten 1962 angående stångkoppel på 1067-nätet (arbetarskydd).
-Har därtill sett uppgift om vilka vagnar som "låstes in" på Karlskrona-Bergkvara samt om hur trafiken bedrevs vid nedläggningen.

Tilläggas kan att man på 40-talet undersökte möjligheten att transportera oljeprodukter i normalspårig tankvagn till Bergkvara. Rampning skulle ske i Växjö eller Kristianstad. Har dock inte hittat något som styrker ett genomförande.

Det bör noteras att linjen Karlshamn-Karlskrona fortfarande var smalspårig när färjetrafiken till Mörbylånga inleddes. Det hade således varit naturligt att använda 1067-vagnar om transporterna skulle gått på järnväg hela vägen. Till saken hör att det konstant var brist på 1067-överföringsvagnar. Beslutad ombyggnad till 1093 för användning på fd KURJ fördröjdes exempelvis flera år p g a vagnsbrist. Bettransporterna skulle ha krävt ett betydande antal överföringsvagnar.

SSA valde mellan pråmtransport och färja med normalspårsvagnar över Kalmarsund. Att man inte färjade lastbilar och traktorsläp torde ha sin orsak i att det skulle ha medfört långa väntetider för fordon och förare. Normalspårsvagnarna fanns övertaliga i Skåne och omlastningsanordningar flyttades från det nedlagda sockerbruket i Karlshamn.

Överföringstrafiken på Öland var relativt omfattande. Som exempel kan nämnas att 1954 färjades cirka 2400 överföringsvagnar i vardera riktningen över Kalmarsund. På sträckan Borgholm-Kastlösa tilläts full last på Q37p vid 30 km/t. I övrigt fanns begränsningar.


Sv: Diverse svar på frågor i tråden nedan - Jakob Ehrensvärd - 2002-01-06 17:17
Sv: Diverse svar på frågor i tråden nedan - Nils Nordenbrink - 2002-01-06 20:40