Fler uddalok: C10-K26-KA9-L31-N7

(Hans Keller | 2002-05-07 18:29)

Den intressanta utredningen om W-lokens liv och leverne har gett mersmak! Nedanstående udda loktyper fick en kort tid i SJ regi, och torde därför vara rätt okända. Alla övertogs från GDJ 1948, och själv har jag bara begränsad kunskap om deras tid som SJ-lok.

Litt C10 1818-1820:
1818: enligt SJ str 77 1/1 1952 vid CV Örebro, slopad 1952
och skrotad samma år i Vislanda.
1819: samma uppgifter som för 1818.
1820: enligt SJ str 77 1/1 1952 vid SJ VII D (fd GDG-nätet),
troligen i Falun. Enligt arkivuppgift konserverad som
beredskapslok vid 20 ms (Boden) 1952-12-08, uppställd i Boden 1953-03, avsedd provköras i Boden 1954-10 men aldrigt utfört. Slopad 1957 och skrotad 1960 vid Östersund hvst.
Kommentarer: 1818-1819 blev tydligen aldrig beredskapslok. Frågan är väl om deras tjänst vid SJ var annat än ytterst minimal om ens någon. I SJK ångloksbok (bok 13) finns bara foto på 1820 som GDJ C3 50 i Falun 1947. Eftersom denna bok hade som målsättning att alla SJ loktyper skulle återges i SJ-märkning om bara något sådant foto existerade, får man väl dra slutsatsen att inga kända bilder på C10-lok fanns. Åtminstone inte 1973-74 då boken skrevs. Emellertid har jag faktiskt ett foto på just GDJ C3 50 i SJ-märkningen SJ C10 1820! Fotot är något oskarpt och taget vintertid. Tid och plats okänt, men kan ju vara antingen Falun eller Boden mycket tidigt 1950-tal. Fö, varför skicka ett gammalt fyrkopplat lok till Norrland som beredskapslok?

litt K26 1902:
Loket tillhörde enligt SJ str 77 1/1 1952 SJ VI D (Borås).
Enligt SJK bok 13 levererades loket (tillsammans med ett systerlok) som våtånglok 1903. Användes som påskjutningslok i backarna vid Ryggen och Granstranda på GDJ. Ny ångpanna inlades 1929, och 1951 satte SJ in överhettare i denna panna. Foto finns på loket från Åhagaverkstaden i Borås 1957, uppenbarligen avställt och okonserverat. Slopat som beredskapslok 1963. Skrotat på Åhaga i Borås 1964.
Kommentarer: Det förefaller som loket kom till SJ VI D efter pannombyggnaden 1951. Var det för att samla tanklok av denna typ (C1) på ett distrikt? På VI D fanns sedan tidigare K5 och K7. Vilken var tjänsten i Borås, och konserverades loket? Kan det ha stått uppställt i lokstallet i Björketorp på fd VBHJ vid slopningen 1963?

Litt KA9 1857-1859:
Alla loken slopas 1949 och 1857-1858 skrotas redan året därpå i Vislanda. 1859 såldes till Mackmyra Sulfit 1949 och slopas där 1955. Av dessa lok finns tydligen inga kända bilder i SJ-skepnad, och de kan väl knappast ha tjänstgjort just alls på SJ. Frågan är hur rudimentär ommärkningen gjordes?

Litt L31 1871:
Loket uppges i SJK bok 13 som använt av SJ på Falun-Mora, men den tjänstgöringen blev nog kort då det redan i SJ str 77 1/1 1952 anges uppställt på CV i Örebro.Slopat 1954 och skrotat i Vislanda 1955. Kan därför knappast ha blivit beredskapslok trots sin storlek och ny panna (1935). Tydligen finns ingen känd bild på L31 1871 annan än som GDJ -märkt.

Litt N7 1907:
Loket påkostades av SJ byte av ångpanna till en av SJs standardtyper litt KA. Slopat 1963, och skrotat i Vislanda 1966. Loket var då beredskapslok och konserverat. Som driftlok var det tydligen kvar i sina hemtrakter (VII D) till dess det avställdes i mitten av 1950-talet, men skall sedan som beredskapslok ha utvandrat söderöver.

Något att bita i?/HK


Sv: Fler uddalok: C10-K26-KA9-L31-N7 - Kurt Möller - 2002-05-07 22:00
Sv: Fler uddalok: C10-K26-KA9-L31-N7 - Conny Sernfalk - 2002-05-07 23:48