Mer räliga bilder

(C-E Olsson | 2005-01-08 01:32)

Som ett svar på: Sv: En rälig bild till skrivet av Carl-Erik Olsson den 06. jan 2005 20:21:18:

I kväll hittade jag en kopia av sidan 2 ur Allt om hobby nr 2/1972. Under rubriken "Skånska museibanan fick ett helt persontåg!" skriver en kanske inte helt obekant skribent vid namn Frank Stenvall om hur Föreningen Skånska Järnvägar hämtade ett halvt dussin vagnar söndagmorgonen 21 november 1971. SJ:s sista J-lok (dvs 1393) lämnade ensamt Malmö före gryningen och hämtade i Dalby sex f d personvagnar som hade använts som undervisningslokaler mm vid SJ-skolan i Revinge/Harlösa. I Eriksdal gjordes sedan varmgångskontroll u a, i Sjöbo intogs kaffe resp lokvatten och via Tomelilla och Gärsnäs kom man till S:t Olof där loket kolades och sedan till sist Brösarp. Loket ansågs vara i mycket gott skick och troddes kunna klara flera års trafik utan revision, medan vagnarna däremot förmodades komma att kräva en del arbete innan de kunde tas i trafik. En vagn troddes kunna bli klar redan sommaren 1972.

Tittar man då på SkJ:s hemsida och deras fordonslista på http://www.skanskajarnvaga r.se/vagnar.html för att försöka se vilka vagnar som anskaffades 1971 och kanske kom med vid denna hämtning så misstänker man att det då kan ha handlat om dessa:
MSJ BCo1 nr 5
SJ C3c nr 1735
CHJ C3 nr 621
ÖCJ Co5 nr 213
BJ Co5 243
BJ C3 166
Är det någon som vet exakt vilka det rörde sig om istället för ovanstående gissning då?

Under Franks bild på en av vagnarna vagn fanns då denna optimistiska bildtext:
"En träklädd boggievagn med öppna plattformar har länge stått på önskelistan. Skrapar och lackar man den här vagnen, f d Bergslagsbanan 243, kommer teakbrädorna att blänka igen!"
Såhär såg alltså denna vagn ut 30 maj 2004:

Dess teakpanel kan säkert fås att blänka igen, men det lär nog vara det minsta arbetet för att få nåt användbart av den igen.

Under Franks bild på en annan vagn står denna text: "Vem vill inte färdas genom det fagra Österlen på sista plattformen av denna vagn, och känna stenkolsröken blandas med naturens dofter? Vagnen är f d Mora-Vänerns Järnväg 20, tillverkad i Södertälje 1907."
Såhär såg denna ut vid samma tillfälle 2004:

Att färdas nånstans alls på denna vagn idag är nog inte att rekommendera. Det fordras nog en del mindre städnings- och uppsnyggningsarbeten först, förutom återställande av dess kulör till något mer ursprungligt om den ska likna ett trafikfordon igen.
Ytterligare en bild på dessa vagnar från 26 juni 2001 kan ses om man följer länken.

Må dessa bilder tjänas som inspiration att göra nåt konstruktivt. Jag inbillar mig att om sådana här fordon åtminstone kan ställas upp under tak så kan förfallet i alla fall uppskjutas så de kanske inte ramlar i bitar av sig själva. Om plats finnes alltså...
Tyvärr är alltså dessa bilder inte unika exempel på hur man på olika håll i vårt land har misshandlat museiföremål, förmodligen p g a olika inställning till verksamhetens inriktning vid resp förening eller vad man nu kan ha för organisationsform. ("Vi ska köra ångtåg och inte samla på en massa skrot som ändå ingen gör någonting vettigt med" kanske det låter, och så bryr ingen sig om sådana museiföremål, och man kan då så småningom få ett t o m i demokratisk ordning fattat skrotbeslut.)
Visst ska man inte kasta glas i stenhus, vi i SÅS är ju förvisso inga dygdemönster heller, men har åtminstone försökt att se till att våra trävagnar åtminstone är hjälpligt täckta. Att göra så borde inte vara en omöjlighet på andra håll också. Visst är s k prasselpresenningar bara en kortsiktig nödlösning som håller i något år innan sol eller vandaler förstör dem så de ser ut som på boggivagnsbilden, men det finns ju faktiskt andra sätt att få tag på täckning till sådana fordon. Fast det bästa hade förstås varit om man, så fort de hade anlänt, hade åtminstone lagt om taket med ett varaktigt material, så hade de säkert klarat resten utan alltför stora problem, även om kanske rutor hade pangats osv, men man hade fått betydligt lägre renoveringskostnader i framtiden då. Då hade de också kunnat klara vistelser under bar himmel betydligt bättre än de avbildade vagnarna. Men det är förstås lätt att vara efterklok.
/godnatt då hälsar CEO


Sv: Mer räliga bilder - SkJ 4 ever - 2005-01-08 14:14