Sv: Fler uddalok: C10-K26-KA9-L31-N7

(Conny Sernfalk | 2002-05-07 23:48)

Som ett svar på: Fler uddalok: C10-K26-KA9-L31-N7 skrivet av Hans Keller den 07. maj 2002 18:29:21:

Nedanstående udda loktyper fick en kort tid i SJ regi, och torde därför vara rätt okända. Alla övertogs från GDJ 1948, och själv har jag bara begränsad kunskap om deras tid som SJ-lok.
>Litt C10 1818-1820:
>1818: enligt SJ str 77 1/1 1952 vid CV Örebro, slopad 1952
>och skrotad samma år i Vislanda.
>1819: samma uppgifter som för 1818.
>1820: enligt SJ str 77 1/1 1952 vid SJ VII D (fd GDG-nätet),
>troligen i Falun. Enligt arkivuppgift konserverad som
>beredskapslok vid 20 ms (Boden) 1952-12-08, uppställd i Boden 1953-03, avsedd provköras i Boden 1954-10 men aldrigt utfört. Slopad 1957 och skrotad 1960 vid Östersund hvst.
>Kommentarer: 1818-1819 blev tydligen aldrig beredskapslok. Frågan är väl om deras tjänst vid SJ var annat än ytterst minimal om ens någon. I SJK ångloksbok (bok 13) finns bara foto på 1820 som GDJ C3 50 i Falun 1947. Eftersom denna bok hade som målsättning att alla SJ loktyper skulle återges i SJ-märkning om bara något sådant foto existerade, får man väl dra slutsatsen att inga kända bilder på C10-lok fanns. Åtminstone inte 1973-74 då boken skrevs. Emellertid har jag faktiskt ett foto på just GDJ C3 50 i SJ-märkningen SJ C10 1820! Fotot är något oskarpt och taget vintertid. Tid och plats okänt, men kan ju vara antingen Falun eller Boden mycket tidigt 1950-tal. Fö, varför skicka ett gammalt fyrkopplat lok till Norrland som beredskapslok?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tillägg 1820:
1952-10-09 Reparation kl. V C i Tillberga(upprustning till beredskapsdragkraft)
1952-12-08 Konserverad
1953-01-15 Avställd vid Hvst Örebro. Loket skall uppställas inom V distriktet
1953-06 Uppställd i Boden
1954-09-11 Avställt 20ms, uppställningsplats :Boden. Loket skallbesiktigas och provköras
1954-10-12 Besiktning av loket. Framgår bl.a att loket har gravrost på löpverk, har bräckt lötring, 4 ekrar bräckta samt lös hjulring. Loket bedöms ej vara i löpdugligt skick och bör intagas till hvst. Provkörning därmed ej utförd.
1957-10-03 uppställt i lokhus.
1959-07-10 Slopad för skrotning i Östersund. Panna 2304 (tillv. GDJ 1936) avställs ev. för försäljning. Tender avställd för Ba.
OBS! Slop datum (källa avskrift från slopningsskrivelser). Enligt SJK bok 13 anges 1957 som slopningsår.
1959-10-15 Panna 2304 uppställs i Östersund
1960-02-22 Panna 2304 såld UHB för 8.000:- + rep. kostnader på c:a 8.000:-.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
>litt K26 1902:
>Loket tillhörde enligt SJ str 77 1/1 1952 SJ VI D (Borås).
>Enligt SJK bok 13 levererades loket (tillsammans med ett systerlok) som våtånglok 1903. Användes som påskjutningslok i backarna vid Ryggen och Granstranda på GDJ. Ny ångpanna inlades 1929, och 1951 satte SJ in överhettare i denna panna. Foto finns på loket från Åhagaverkstaden i Borås 1957, uppenbarligen avställt och okonserverat. Slopat som beredskapslok 1963. Skrotat på Åhaga i Borås 1964.
>Kommentarer: Det förefaller som loket kom till SJ VI D efter pannombyggnaden 1951. Var det för att samla tanklok av denna typ (C1) på ett distrikt? På VI D fanns sedan tidigare K5 och K7. Vilken var tjänsten i Borås, och konserverades loket? Kan det ha stått uppställt i lokstallet i Björketorp på fd VBHJ vid slopningen 1963?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Tillägg 1902:
1953-05-01 Trafiklok vid 25 ms (Borås)
1957-03-20 Loket (tillhörande 25 ms)anmält som övertaligt och skall repareras till beredskapslok. Detta planeras genomföras 1957-03--06. Skall därefter placeras som beredskapslok och uppställes inom 25ms
1957-08-08 Sänd till hvst för beredskapsreparation.
1963-12-06 Slopad för skrotning
Har tyvärr inga anteckningar om uppställningsplats. Lokstallet i Björketorp är möjligt. Likaså närliggande lokhus t.ex Borgstena grp, Brandsmo grp, Rävlanda m.fl.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
>Litt KA9 1857-1859:
>Alla loken slopas 1949 och 1857-1858 skrotas redan året därpå i Vislanda. 1859 såldes till Mackmyra Sulfit 1949 och slopas där 1955. Av dessa lok finns tydligen inga kända bilder i SJ-skepnad, och de kan väl knappast ha tjänstgjort just alls på SJ. Frågan är hur rudimentär ommärkningen gjordes?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
>Litt L31 1871:
>Loket uppges i SJK bok 13 som använt av SJ på Falun-Mora, men den tjänstgöringen blev nog kort då det redan i SJ str 77 1/1 1952 anges uppställt på CV i Örebro.Slopat 1954 och skrotat i Vislanda 1955. Kan därför knappast ha blivit beredskapslok trots sin storlek och ny panna (1935). Tydligen finns ingen känd bild på L31 1871 annan än som GDJ -märkt.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tillägg 1871: Antar att du menar 1870. Lok 1871 är lok litt. L16.
1954-10-30 Slopad för skrotning inkl. tender. Tillhörande panna (2354, Vagn & Maskinfabriken 73 1935) avställs för ev. ombyggnad till annat lok.
Med största sannolikhet har loket ej varit beredskapslok.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
>Litt N7 1907:
>Loket påkostades av SJ byte av ångpanna till en av SJs standardtyper litt KA. Slopat 1963, och skrotat i Vislanda 1966. Loket var då beredskapslok och konserverat. Som driftlok var det tydligen kvar i sina hemtrakter (VII D) till dess det avställdes i mitten av 1950-talet, men skall sedan som beredskapslok ha utvandrat söderöver.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
Tillägg: 1906:
1953-05-01 Trafiklok vid 35 ms (Gävle)
1958-01-27 tillhör 35 ms. Skall repareras 1958-1959 och placeras som beredskapslok och uppställes inom 15 ms.
1962-06-08 Uppställd i Nordanö lokhus (upplagsplats 151)
1963-12-06 Slopad för skrotning
1964 Uppställd i Nordanö lokhus (upplagsplats 151)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Conny