Sv: Sv/v 60-tal: Lastplats (Rätt svar och fler bilder)

(Fredrik S | 2007-02-14 22:22)

Som ett svar på: Sv: Sv/v 60-tal: Lastplats (Rätt svar och fler bilder) skrivet av Rolf Johansson den 14. feb 2007 21:37:25:

>>Gräshagen, Jönköping!
>Javisst är det den mycket hemliga oljedepån ovanför Gräshagen i Jönköping.
>Så här såg det ut om man kom farande från Ulricehamn och Bottnaryd ner för backarna mot Jönköping.
>
>Ungefär här (tror jag) går nu väg 40 mot Göteborg och korsar den fd banvallen.
>Banan låg kvar hit upp 1969 för att man skulle kunna dra upp tankvagnar till den försvarsstrategiska oljedepån på min förra bild.
>
>Fortsatte man ytterligare uppåt Sandseryd slutade allt på detta sätt.
>
>
>

Tack för intressanta bilder.

Jag tror att Rv 40 korsar banvallen ca 5-700 meter bakom fotografen. Denna bild är tagen ovanför anslutningsvägen från Tokarp ner mot Haga industriområde och Rv 40. Den vägen syns till höger på bilden och längre bort ser man Gräshagsskolan med flaggstänger på skolgården.

Funderar på varför man lagt upp två växlar?, var detta reservväxlar om bangården skulle bombas eller fanns det för att kunna utvidga spårsystemet vid behov? Kanske kom dessa från någon station(Sanseryd, Bottnaryd etc.) på sträckan mot Uricehamn och lämnades vid spårslutet i samband med banans rivning.

Som jag minns det låg spåret från Jönköping godsbangård upp till lastplatsen i oljeberget vid Gräshagen kvar till någon gång i mitten av åttiotalet. Sedan revs detta spår upp och den långa fackverksbron över HNJs gamla infart och Tabergsån vid Jordbron försvann i samma veva. En sektion av bron återanvändes och lades ut över tabergsån i markplan som gång- och cykelväg.

Spåren inne på själva depån revs aldrig upp av idrottsföreningen Hallby vars medlemmar arbetade friviligt för att dra in pengar till föreningskassan. Spåren fanns kvar i mitten av nittiotalet när jag senast besökte platsen, men sedan dess har depån stängt och anläggningen med cisterner inne i berget osv. skrotats. Kanske försvann spåren samtidigt?

Undrar hur länge spåren användes, efter att spåren revs fortsatte driften i ca 10 år, då skedde transporterna med tankbilar, både militärens gröna och vanliga civila från oljebolagen.

/Fredrik


Sv: Sv/v 60-tal: Lastplats (Rätt svar och fler bilder) - Carl, Jö - 2007-02-15 00:07