Sv: Ställverken i Norrköping

(Gunnar E | 2007-04-13 21:11)

Som ett svar på: Ställverk 3 i Norrköping skrivet av Christer Malm den 13. apr 2007 17:16:42:

>Ställverk 3 var ett elektriskt ställarställverk med mekaniskt register. Jag vet inte om det har funnits fler elektriska ställverk som saknde illuminerad spårplan, men ställverk 3 är det enda jag sett som inte hade någon. Man fick alltså lägga växlar och ställa signaler enbart på allmän kännedom om spårkonfigurationen. Jag gick övning där några dagar, men jag måste alltid ha en bangårdsritning framför mig för att göra rätt.
-----
En mycket intressant skildring av de gamla ställverkens sista tid! Elektriska ställverk utan illuminerad spårplan var nog inte så vanligt på 1960-talet; från mitten av 1920-talet var sådana spårplaner standard för nya ställverk. Dock borde det från början ha funnits en bangårdsritning uppsatt ovanför ställverksapparaten - det ser man på nästan alla gamla ställverksinteriörbilder.


Sv: Ställverken i Norrköping - Christer Malm - 2007-04-14 10:23