Katrineholm 1980

(Svante Bolander | 2007-06-25 20:41)

En station där knappast en spårmeter är sig lik efter den omfattande uppgraderingen på 1990-talet. Även alla signaler är utbytta trots att de sedan länge varit K-märkta. Tidigare var stationen en traditionell järnvägsknut med hantering av all slags trafik. Läs gärna Lars Ågrens beskrivning i "Spår 2006".
I dag är Katrineholm mest en avfart från Västra stambanan till Södra Stambanan där genomfartstågen t/fr den senare kan hålla minst 130 km/h mot tidigare bara 40 km/h.

Bilden visar östra infarten 1980 några dagar efter att ett tåg kört förbi infarten i stopp och mejat ner några stolpar bakom skyddsspårets stoppbock. Någon som vet mer om den olyckan, det var före ATC förstås?

Hus 1A år 1980:Sv: Katrineholm 1980 - Niklas Bygdestam - 2007-06-25 22:52
Sv: Katrineholm 1980 - Gunnar Lilienberg - 2007-06-26 13:15