Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§6 Signaler på dragfordon och motordrivna småfordon vid växling och småfordonsväxling

1 Växling

Vid växling skall följande signaler visas på dragfordon: a) På verksamt dragfordon utom motorvagnssätt med fasta slutsignallyktor Som dag- och nattsignal visas – på dragfordonets framände: två vita, fasta sken i vågrät linje (fig 1) eller vita fasta sken enl fig 1 i § 5, – på dragfordonets bakände: rött fast sken, jämte vitt fast sken enl fig 2 eller enbart rött sken. b) På motorvagnssätt med fasta slutsignallyktor Som dag- och nattsignal visas – på dragfordonets framände: två vita, fasta sken i vågrät linje (fig 1) eller vita fasta sken enl fig 1 i § 5, – på dragfordonets bakände: tända slutsignallyktor enl fig 3 i § 5.

2 Småfordonsväxling

Vid småfordonsväxling gäller för motordrivet småfordon samma bestämmelser som för dragfordon. Anm. På småfordonets framände behöver dock bara visas ett vitt fast sken.
Till mom 1 och 2 Dessa signaler behövs av två skäl: dels för att signalgivare skall veta, om han i vissa situationer skall ge ”framåt” eller ”back”, dels för att i mörker varna personer.

Kategorier

Start / Tåg