Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§7 Signaler på vagnuttagning och A-fordonsfärd

1 Vut och A-fordonsfärd

Vid vut och A-fordonsfärd visas följande signaler på fordonssättet: a) Dagsignal 1) Framåt: om främsta fordonet har strålkastare: vitt fast sken, om möjligt frontsig-nal som på tåg enl § 5, annars: ingen signal. 2) Bakåt : – ingen signal, eller – rött fast sken, eller – slutsignal som på tåg enl § 5. Vut för transport skall ha slutsignal som på tåg enl § 5. b) Nattsignal 1) Framåt : Vitt fast sken, om möjligt frontsignal som på tåg enl § 5. 2) Bakåt : – rött fast sken, eller – slutsignal som på tåg enl § 5. Vut för transport skall ha slutsignal som på tåg enl § 5. Anm. Vissa fordon och småfordon är försedda med bromsljus. Vid bromsning blinkar det röda ljuset eller lyser det med kraftigt sken.

Kategorier

Start / Tåg