Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§8 Tillsyn av signalmedel m m

1 Ansvar

Den som skall använda ett signalredskap är ansvarig för att detta finns till hands och är i fullgott skick.

2 Felanmälan

Den som upptäcker fel på signalinrättning eller tavla skall rapportera felet till lättast anträffbara tkl; förare dessutom i förarrapporten.

Kategorier

Start / Tåg