Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§9 Tydlig signalgivning

1 Allmänt

Signal skall ges tydligt.
Till mom 1 Tydlig signalgivning till förare fordrar bl a att signal ges, tills föraren börjar lyda signalen eller besvarar denna.

2 Signalgivarens placering

Signalgivare skall placera sig så, att det klart framgår vem signalen gäller.
Till mom 2 Signalgivarens placering är särskilt viktig, när flera förarbemannade fordon finns nära varandra.

3 Oavsiktlig signalering

Signalredskap får inte placeras eller bäras så, att signal ges oavsiktligt. Färgat sken får visas i handsignallykta bara när signal skall ges med detta sken.

4 Nattsignal

Nattsignal skall användas när dagsignal inte kan ses tydligt.
Till mom 4 Nattsignal skall användas inte bara i mörker, skymning och dagning utan även i dimma, snöyra och kraftigt regn.

Kategorier

Start / Tåg