Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§12 Manuell kortslutning av spårledning

Spårledning för en blocksträcka eller ett tågspår på en station kortsluts, om de båda rälerna ledande förbinds med varandra. För manuell kortslutning av rälerna finns kontaktdon, som anbringas på båda rälerna. För att säkerställa manuell kortslutning skall rälerna förbindas med varandra på två ställen. Vid tillämpning av § 27:1 och § 85:2 får dock rälerna förbindas med varandra på endast ett ställe. Till § 12 Kortslutning av spårledningen på en blocksträcka medför att de blocksignaler som gäller för infart på blocksträckan visar ”stopp”. Kortsluts spårledningen för ett tågspår på station, kan körsignal inte visas till detta spår. Tågfordon och K-fordon kortsluter spårledningarna och håller därigenom automatiskt de huvudsignaler till ”stopp”, som gäller för infart på blocksträckan eller tågspåret ifråga. Även om A-fordon är oisolerade påverkar de inte med säkerhet spårledningarna, varför säo i vissa fall kräver manuell kortslutning med kontaktdon. Om automatisk vägskyddsanläggning påverkas vid den manuella kortslutningen, skall vid behov åtgärder vidtas enl säo § 26:5. Kontaktdon skall finnas tillgängliga i den utsträckning som framgår av säok till § 3.

Kategorier

Start / Tåg