Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§22 Innehav av klocka, linjebok, tdtbok m m

1 Allmänt


a) All personal i säkerhetstjänst skall inneha eller ha lätt tillgång till klocka som visar rätt tid. b) Linjebok, tdtbok, tågordning och grafisk tdt skall vid tjänstgöring finnas tillgänglig hos den personal i säkerhetstjänst som framgår av följande sammanställning:
Linjebok, personligt exFörare av tåg
Linjebok, personligt ex el expeditionsex 1)förare och tsm vid vut, småfordonsförare och tsm vid A-fordonsfärd, tsm vid A-arbete, C-arbete, E-arbete och L-arbete, signaltsm
Linjebok, expeditionsextkl, tl
Tdtbok, personligt exförare av tåg förare och tsm vid vut som finns i tdtboken 2)
Tdtbok, expeditionsextkl för ordergivningsstation, tl
Tågordning för station, expeditionsextkl för stationen 3)
Grafisk tdt, expeditionsexfjtkl, tl
1) Enl Trafikutövarens resp Spårinnehavarens bedömning. 2) Förare och tsm vid vut får i stället använda sig av ett av Trafikutövaren framställt utdrag ur tdtboken. 3) Efter beslut av Trafikledningsfunktionen får grafisk tdt användas, istället för tågordning, för station som inte gränsar till sträcka utan fjb.

2 Kvittering

Linjebok och tdtbok och ändringstryck till dessa skall sändas från utgivare minst tio dagar före första giltighetsdagen. Trafikutövare, Spårinnehavaren och Trafikledningsfunktionen skall genast kvittera försändelsen. När nytryck av tågordning för station tas emot av Trafikledningsfunktionen skall försändelsen genast kvitteras.
Till mom 2 Utgivaren av linjebok och tdtbok skall sju dagar före första giltighetsdagen för ny utgåva eller ändringstryck kontrollera att kvitto har kommit från alla berörda. Berörda tjänsteställen och berörd personal skall tilldelas nya utgåvor och ändringstryck före första giltighetsdagen.

Kategorier

Start / Tåg